اقتصادی

آخرین تغییرات قیمت آپارتمان‌های تهران به روایت مرکز آمار

طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دی ماه امسال آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ٤٠,٦ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش مجله تفریحی زیباروز، در دی ماه امسال، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٩١,٤ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٧٤,٣)، ٩.٨ درصد افزایش داشته است.
آخرین تغییرات قیمت آپارتمان‌های تهران به روایت مرکز آمار

همچنین منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل بوده که در دی ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٩,٨ درصد بوده است.
تورم ماهانه دی ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٤,١ درصد)، ٥.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

آخرین تغییرات قیمت آپارتمان‌های تهران به روایت مرکز آمار
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در دی ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۶ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٥٢.١ درصد) ١٣.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

آخرین تغییرات قیمت آپارتمان‌های تهران به روایت مرکز آمار

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.
نرخ تورم سالانه دی ماه امسال آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ٤٠,٦ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

آخرین تغییرات قیمت آپارتمان‌های تهران به روایت مرکز آمار
متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی در مناطق تهران
در دی ماه امسال متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ۵۴ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان و ۵۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان رسیده است.
در این ماه منطقه یک تهران با متوسط وزنی قیمت ۱۱۱ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۲۷ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران داشته‌اند.

آخرین تغییرات قیمت آپارتمان‌های تهران به روایت مرکز آمار

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا