فرهنگ و هنر

آغاز دوره‌های آموزش مالکیت فکری در صنایع فرهنگی

به دنبال امضای تفاهم نامه بین پارک ملی علوم نرم و صنعت فرهنگی با وزارت دادگستری ، یکسری دوره های آموزش مالکیت معنوی در صنعت فرهنگی برگزار می شود. بر این اساس ، اولین جلسه از دوره آموزش مالکیت معنوی با عنوان “اصول مالکیت معنوی در صنایع فرهنگی” روز دوشنبه (26 ژوئن) برگزار می شود.

به گزارش مجله تفریحی زیباروز ، با اشاره به پارک ملی علوم نرم و فناوری و صنعت فرهنگی ، سیستم مالکیت معنوی به عنوان یکی از زیرساختهای اساسی برای توسعه دانش ، یکی از الزامات و زیرساخت های توسعه فناوری و نوآوری و تکمیل زنجیره ایده ها به ثروت است. یکی از الزامات اولویت برای بهبود سیستم مالکیت معنوی در جامعه ، افزایش آگاهی عمومی و دانش تخصصی در مورد آن است. این دانش و آگاهی راه را برای مشارکت اجتماعی و هماهنگی باورها و رفتارهای جامعه با انتظارات و هنجارهای مطلوب سیستم مالکیت معنوی هموار می کند. نقشه گسترده علمی این کشور همچنین استراتژی کلان کشور را برای توسعه علم و فناوری ، استراتژی ملی “ساماندهی سیستم مالکیت معنوی در زمینه های علم و فناوری” و اقدامات مختلف ملی مرتبط با آن تعریف می کند.

امروزه کالاهای نرم و فرهنگی کشورها جایگاه و اقتدار کشورها را در عرصه های مختلف ملی و بین المللی تعیین می کند. پارک ﺍﺳﻼ ﺍﻳریزﺍﻥ لولانی جلسه پارک ملی علوم ، فن آوری های نرم و صنعت فرهنگی جهاد دانش دانش با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اولین و تخصصی ترین پارک اقتصادی اقتصاد فرهنگی است. این امر موجب رشد ، پیشرفت و شکوفایی مؤسسات و شرکتهای فرهنگی می شود و شرکتهای فناوری براساس آنها در تعامل سازنده با دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی و فناوری در فعالیتهای فن آوری در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری شرکت می کنند.

هدف اصلی پارک ملی علوم ، فناوریهای نرم و صنعت فرهنگی تسهیل در ایجاد ایده ها ، تولید و توزیع محصولات و خدماتی است که از نظر فرهنگی دارای اهمیت هستند.

اولین جلسه دوره های مالکیت معنوی با عنوان “اصول مالکیت معنوی در صنایع فرهنگی” با حضور معاون وزیر حقوق مالکیت معنوی وزارت دادگستری روز دوشنبه (26 ژوئن) از ساعت 11 تا 13:00 به صورت عملی برگزار می شود.

این نشست به میزبانی محمدحسین ایمانی خوشخو (مدیر پارک ملی علوم نرم و فناوری و صنعت فرهنگی) و حکمت نیا (معاون وزیر دادگستری) برگزار می شود. عرفانمنش (مدیر مرکز ملی آموزش مالکیت معنوی وزارت دادگستری) و شاشوانی (پژوهشگر اقتصاد ، فرهنگ و هنر) نیز در این جلسه شرکت می کنند.

علاقمندان به این زمینه می توانند از طریق لینک زیر در Chrome و با نام کاربری مهمان در این جلسه شرکت کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا