عمومی

آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار استان بوشهر گسترش یابد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، عبدالکریم جمیری شامگاه سه شنبه در بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای واحد استانی استان بوشهر اظهار داشت: تربیت و آموزش نیروی انسانی یکی از مهمترین ابزارهای توسعه فرهنگی و دانشکده فنی و حرفه ای است. یکی از متولیان این امر در آموزش و پرورش منطقه می باشد و دبیرستان با رویکردی ماهرانه به موضوع توسعه فرهنگی می تواند کمک شایانی در روند آموزش و تربیت پرسنل باشد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در شورای اسلامی افزود: آموزش ها و مهارت های فنی و حرفه ای در اولویت است و باید گسترش یابد.

وی بیان کرد: توجه به مهارت آموزی و توسعه آموزش فنی و حرفه ای بهترین راهکار برای توسعه استان بوشهر است که می تواند نقش بسزایی در کمک به عرصه های مختلف از جمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این استان داشته باشد.

آموزش ها باید متناسب با نیاز بازار کار استان بوشهر گسترش یابد

جمیری با تاکید بر توسعه آموزش و پرورش فنی و حرفه ای گفت: مشکل امروز جامعه بیکاری است و مهمترین برنامه های وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری باید توسعه آموزش فنی و حرفه ای باشد. . هنرستان ها و دانشکده ها و سپس توسعه دانشکده ها و دانشگاه های فنی حرفه ای باشید

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در شورای اسلامی افزود: باید برای حل معضل بیکاری و اشتغال تلاش کنیم و آموزش فنی و حرفه ای در مراکز آموزش عالی توسعه و با گرایش فنی و حرفه ای سرمایه گذاری شود. “

دکمه بازگشت به بالا