فرهنگ و هنر

اداره موقوفات متصرفی به مردم واگذار می‌شود

رئیس اداره امور خیریه و امور خیریه مسئول امور خیریه گفت: واگذاری موقوفات امنیتی در سال 1999 تسریع می شود. گسترش خواهد یافت

به گزارش مجله تفریحی زیباروز ، حجت الاسلام عبدالحسین کوپایی مرادی رئیس اوقاف مدیریت اوقاف و امور خیریه در حاشیه جلسه کمیسیون سازمان اوقاف ویژه تحت ماده 5 این کمیسیون اظهار داشت: یکی از کارهای مهم خیرین یا اشتراک هایی که طبق بند 5 قانون سازمان تأمین کمک مالی می تواند برای ساماندهی این موقوفات برای افراد مذهبی معروف به امانت ها برای بهبود وضعیت هدیه و اثربخشی آن استفاده شود.

مرادی اظهار داشت: یکی از سیاست های مهم در دوره مدیریت جدید سازمان قرض گیری استفاده از ظرفیت افراد در مدیریت موقوفات و رقابت ها به منظور کاهش مالکیت سازمان اوقاف و افزایش نقش نظارتی این سازمان است. آمین را برای 200 هدیه تنظیم کنید.

وی از انتصاب کمیسر برای تعهدات کم یا غیر درآمدی خبر داد و گفت: هدف از این اقدام افزایش مشارکت عمومی در مدیریت موقوفات و ترویج فرهنگ وقف است.

مرادی اظهار داشت: بنابراین ، یکی از اصلی ترین سیاست های سازمان مدیریت صندوق در سال 1999 ، معرفی هیئت امناء است. نظارت خود را تقویت کنید.

مرادی خاطرنشان کرد: در سال 1999 واگذاری دفاتر اوقاف به مردم تسریع می شود: توسعه موقوفات ، دریافت درخواستها ، تنظیم و تمدید قراردادهای اجاره نامه موقوفه ، حمایت از املاک و اعطای املاک ، جذب سرمایه گذاری در هدایا ، تحقق دادن حقوق ، شناسایی و ثبت نام موقوفات ، افزایش بهره وری موقوفات و افزایش درآمد آنها یکی از دستورالعمل ها ، وظایف و اختیاراتی است که توسط هیئت امناء و معتمدان به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: این کمیسیون که جلسه امروز آن برگزار شد ، در واقع نقش گزارشگری و نظارت بر اعتماد به استعدادها را دارد. انتصاب کمیسرها ابتدا برای موقوفات بزرگ و قابل توجه و سپس برای سایر کشورهای موقوف انجام خواهد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا