عمومی

اقدامات دولت در حوزه مسکن

با توجه به پایگاه اطلاعاتی شبکه اطلاعات ،

محمد اسلامی ، وزیر راه و شهرسازی درباره کمک به سپرده مسکن مستاجر گفت: “طبق قول رئیس جمهور مبنی بر بسته پشتیبانی مستاجر ، این سپرده از هفته آینده اجرا می شود و افرادی که شرایط را رعایت می کنند در سامانه وزارت راه ثبت نام می کنند.” مستاجران فقط هزینه بانکی را پرداخت می کنند و وام اصلی پس از اتمام قرارداد به بانک بازگردانده می شود و تسهیلات از طریق مستاجر به صاحبخانه تحویل داده می شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: خانواده های 5 نفر و افراد دارای حقوق ثابت ، سال اول و کسانی که امسال ازدواج کرده اند ، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت قرار دارند.

وی اضافه کرد: مبلغ وام 50 میلیون تومان برای کلانشهر تهران ، 30 میلیون تومان برای کلانشهرهای دیگر و 15 میلیون تومان برای سایر شهرها با 13 درصد بهره است. افرادی که بیمه شده اند و دارای کد کارگاه هستند می توانند از کد کارگاه به عنوان ضمانت استفاده کنند.

آقای اسلامی گفت: “براساس داده هایی که ما از سیستم وزارت رفاه اجتماعی استخراج کرده ایم ، 600000 خانواده حق دریافت ودیعه مسکن را دارند.”

20 هزار میلیارد تومان از بودجه اختصاص یافته به شرکت های آسیب دیده در تاج ، برای یارانه اجاره مستاجر در نظر گرفته شده است.

آقای اسلامی افزود: با توجه به گسترش كرونا و لزوم دقت بیشتر در كاهش و متوقف كردن مبلمان مستاجر ، این مسكن توسط دولت برای مستاجران ساخته شده است و تأیید دولت تا سه ماه پس از از بین رفتن و از بین رفتن ویروس كرونا اعتبار دارد. ادامه دارد.

وی افزود: ممکن است ارزش پول ملی به دلیل ادامه تحریم ها و مشکلات اقتصادی آمریکا کاهش یافته باشد ، اما کمک به سپرده گذاری مسکن بی اثر نخواهد بود.

وزیر راه همچنین درباره برنامه ملی اقدام مسکن اظهار داشت: پروژه ها در برخی شهرها آغاز شده است. برنامه اقدام ملی مسکن برای حدود 400000 نفر پیش بینی شده بود که از این تعداد حدود 930،000 معیار اولیه داشتند و پس از بررسی حدود 1350 نفر واجد شرایط بودن بودند.

وی اضافه کرد: 40 میلیون تومان مبلغ اولیه ای است که افراد واجد شرایط باید به حساب آن پرداخت کنند.

آقای اسلامی ، وزیر راه ، گفت: 3 نوع اقدامات برای این طرح در نظر گرفته شده است. نوع اول مربوط به كسانی است كه خانه های خود را به دست می گیرند ، نوع دوم مربوط به كسانی است كه پروژه آنها مشخص شده و قرارداد با سازنده منعقد شده است ، و نوع سوم برای زمین هایی است كه به عنوان گروه تحویل داده می شود.

بخش دوم برنامه اقدام 200000 واحدی ملی در حال اجرا است و شامل کمیته امداد ، بهزیستی ، ستاد اجرایی ، بنیاد اهدا کنندگان فقیر و مسکن است که مزایای مطلوبی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

وی با توجه به پیشرفت آهسته در عرضه زمین در برنامه اقدام ملی ، گفت: با توجه به اینکه زمین باید در مناطقی باشد که دارای تسهیلات بوده و برای افراد واقعی و واقعی در نظر گرفته شده باشد ، بخش مهمی از زمان برای تأمین زمین صرف می شود.

وی افزود: در مدل های انتقال برای جامعه هدف ، مقررات دولت برای اجاره آپارتمان تغییر یافته و برای واگذاری اجاره 99 ساله پیش بینی شده است.

وزیر راه همچنین درباره زمان تحویل مسکن برنامه اقدام ملی گفت: در شهرهای پیشرو که کارها آغاز شده است ، از این ماه تحویل داده می شود.

دکمه بازگشت به بالا