حوادث

امکانات ورزشی در اختیار کودکان کار و زباله گرد قرار می‌گیرد

فهرست:

امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران درباره پرداختن به وضعیت کودکان کار و زباله در تهران گفت: در حوزه فرهنگی و اجتماعی جامعه هدفی به نام کودکان کار و در راس آن سازمان خدمات اجتماعی داریم. در حقیقت ، یکی از موضوعات اجتماعی تهران ، کودکانی هستند که به هر دلیلی در این نوع کارها در شهر دخیل هستند.

وی با بیان اینکه جمع آوری زباله و کار با کودکان به طور کلی اشتباه است و این کودکان تحت ظلم هستند ، افزود: کار کودک کار نیست و باید بچه داشته باشد و مهارت هایی را بیاموزد تا بتواند به بازار برود. کار کردن

محسنی ادامه داد: در همین راستا تفاهم نامه ای بین دو سازمان ورزشی و خدمات اجتماعی در حال انعقاد است که بر اساس آن ، اگر سازمان خدمات اجتماعی گروه هایی را شناسایی کند و زمانی که پیش بینی می شود ، تعداد این کودکان کار به یک تعداد مشخص خواهد رسید. خدمات.” در مجموعه های ورزشی ، سازمان های ورزشی و آموزش های ورزشی آنها در این زمینه انجام می شود.

مدیرعامل سازمان ورزش با اشاره به تشخیص استعدادهای این کودکان افزود: به عنوان مثال بررسی می شود که آیا کودک در یک ورزش استعداد دارد یا خیر و بر اساس آن در این رشته به صورت رایگان آموزش دیده است تا در آینده بتواند یک ورزشکار حرفه ای باشد. آن رشته کار خواهد کرد.

به گفته محسنی ، سازمان ورزش شهرداری تهران طبق پروتكلی كه در بخش اجتماعی دارد ، می تواند كودكان كار را از منابع خود آموزش دهد و از آنها پولی دریافت نكند.

وی در پایان یادآور شد: ساماندهی ورزش ها و استادیوم ها در شهرداری تهران سالانه حدود سه میلیون نفر دارد و این جامعه هدف (کودکان کار) نباید بیش از یک یا دو هزار نفر باشد که نیازهای خاصی به خدمات و آموزش دارند. .

دکمه بازگشت به بالا