اقتصادی

اوراق مالی دولتی ۱۰ مرداد حراج می‌شود

در نخستین مرحله سال ۱۴۰۲؛ نخستین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ سه‌شنبه ۱۰ مرداد برگزار می‌شود. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، در ادامه برگزاری ۴۳ نوبت حراج هفتگی و هفت مرحله پذیره‌نویسی اوراق در سال گذشته، نخستین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ سه‌شنبه ۱۰ مرداد برگزار می‌شود.
در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواتر‌های هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال ۱۴۰۲ برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نهاد‌های مالی موضوع‌بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه، روز سه‌شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود.
بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری موردنیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارائه می‌دهد.نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده به شرح جداول زیر است:جدولحداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه استوزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهاد‌ها دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارش‌ها دریافت شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به‌منظور تصمیم‌گیری به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. درنهایت، عرضه اوراق به‌تمامی برندگان انجام می‌شود. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به‌منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجاز به خریدوفروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.

تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه فعالیت در زمینه اخبار و تحلیل‌های اقتصادی هستم. با دانش عمیقی از مسائل مالی و اقتصادی، تلاش می‌کنم به شما اطلاعات دقیق و جامع را ارائه دهم تا شما بتوانید درک بهتری از رویدادها و تغییرات در دنیای اقتصاد داشته باشید.
دکمه بازگشت به بالا