فرهنگ و هنر

«ایرانیان استانبول» در بوته نقد

نمایش «ایرانیان استانبول» برگزار می شود.

هفدهمین نشست از سلسله نشست های عصر شنبه مجله بخارا: 30 شنبه اول مرداد ماه به نقد و بررسی این کتاب توسط نویسنده حسن حضرتی و دیگران اختصاص دارد که با همکاری موسسه ایکام، کافه مانا برگزار شده است. و انتشارات لوگوس ساعت 18 به گزارش مجله تفریحی زیباروز 1401 با حضور توران طولابی، حسن حضرتی، محمدحسین صادقی، علی اصغر سلطانی، احمد محیط طباطبایی و علی دهباشی در کافه مانا واقع در بلوار کشاورز برگزار می شود. خیابان وصال شیرازی شماره 6 الجه اسلامی نادوشان و بصورت زنده پخش می شود.

در خبر این دیدار آمده است: استانبول یکی از مراکز مهم مدرنیسم و ​​مدرنیزاسیون ایرانیان در دوره قاجار است. این شهر به ویژه در عصر مشروطیت خانه دوم احرار و اصلاح طلبان ایرانی بود، امان و به دور از آزار و اذیت حکومت ایران، بسیاری از تجار، خبرنگاران و احرار به این شهر پناه بردند و با ایجاد انجمن هایی مانند ایرانیان. انجمن سعادت استانبول، انجمن خیریه ایرانیان استانبول، انجمن اخوت و تأسیس و راه اندازی روزنامه های فارسی زبان مانند «اختر»، «شمس»، «سروش» و «خاور» تلاش کردند در مطالب و مطالب مختلف از تلاش های آزادیبخش ایران حمایت کنند. راه های معنوی این مقاله سعی دارد در هفت مقاله، این تلاش ها را روشن کند. وی در این میان در یکی از مقالات به دغدغه‌های نوگرایان عثمانی در مورد مسئله ایران به ویژه اشغال تبریز توسط روس‌ها می‌پردازد. مقاله اخیر نشان می دهد که در عصر مشروطیت مدرنیستی، دو کشور بدون توجه به مرزهای مذهبی و جغرافیایی، متعهد به تحقق آرمان های مشترک انسانی در مبارزه با استبداد بودند.

علاقه مندان می توانند این نشست را از طریق instagram.com/bukharamag و Instagram.com/cafemaana دنبال کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا