عمومی

بازماندگان شمر در اندلس – مجله تفریحی زیباروز

نام وی سامیل بن حاتم بن عمر بن جز بن بن شمر بن ذی الجوشن است. آن شخص در سال 142 هجری قمری درگذشت ، و شرح حال وی در الهله السیرا (1/67) و “تاریخ افتتاح اندلس” (صفحات 44-46 ، 51 ، 59-61) و منابع دیگر ذکر شده است.
ابن خطیب از کتاب “الخزاعینی” در مورد او می گوید: جد او یکی از قاتلان حسین بن علی است که سر حسین علی را نزد یزید بن معاویه آورد. وقتی مختار به درخواست حسین از خواب برخاست ، شمر فرار کرد ، به شام ​​آمد و در آنجا با شکوه زندگی کرد !! این سمیل با كلثوم بن عیاض به جنگ رفت و به جنگ مشرف شد ، وارد اندلس شد و با بلاج بن بشار القشیری در سپاه مقدماتی بود.

ابن خطیب می افزاید: ابن حیان مطالب کتاب “الخزاعینی” (درباره سرنوشت شمر) را نمی پذیرد و در کتاب “بهج alالأنفس و روضه الانس” نوشت: حسین بود. مختار او را اسیر و كشت ، خانه او را ویران كرد و بچه ها كوفه را ترك كردند. این سامیل در اندلس شهرت داشت و در سخاوت و عظمت از اصحاب خود برتر بود. وی سپس خبرهای وی را گزارش می دهد و قبل از به قدرت رسیدن عبدالرحمن بن معاویه ، بنی امیه او خدمت یوسف بن عبد الرحمن فهری را داشته است.

برای مدتی روابط بین او و عبدالرحمن بن معاویه (بنیانگذار دولت بنی امیه در اندلس) خوب نبود ، تا اینكه هر روز جمعه او را در كوردوبا پیوست و هر روز به دیدار امیر اموی می رفت. [عجالتا این خبری است که از یکی از اعقاب شمر داریم]،،

دکمه بازگشت به بالا