استان ها

تخصیص اعتبارات سفر دولت سیزدهم به اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان سمنان شتاب داده است

به گزارش خبرگزاری مجله تفریحی زیباروز استان سمنان ،حسن غلامی رییس اداره کنترل سیلاب وآبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت : این اعتبار برای اجرای 12طرح آبخیزداری و با اهداف جلوگیری ازفرسایش خاک، کاهش خطرات ناشی از سیلاب، تقویت پوشش گیاهی در شیب‌های ناپایدار برای کنترل هرز آب‌ها و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی در استان تخصیص یافته است. وی ادامه داد: اجرای این تعداد طرح آبخیزداری استان از محل اعتبارات ملی پیشگیری و مهار سیل استان و در قالب ۱۲ قرارداد درحال اجرامی باشدکه قرارداد این طرح‌ها شامل اجرای بیش از9500مترمکعب عملیات سنگ و ملاتی در12حوزه آبخیز استان می باشد. وی تصریح کرد: این اداره کل ازاعتبارات استانی نیز پروژه های احداث بندهای خاکی ، سنگ وملاتی درحوزه شهرستانهای دامغان ومیامی ومرمت ولایروبی بندخاکی حوزه چنداب شهرستان گرمساررابا حجم عملیات 55 هزارمترمکعب وبا تخصیص اعتبار 555میلیارد ریال دردستورکاردارد. وی افزود: دولت سیزدهم اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در این استان مصوب کرده که با توجه به وجود نقشه راه اجرای طرح آبخیزداری و آبخوانداری و نیروی انسانی متخصص در منطقه، این اعتبارات می‌تواند تاثیر بسزایی در عملیاتی آن در حوزه آبخیز منطقه داشته باشد. به گفته وی، آبخیزداری یکی از اقدامات مهم برای سازگاری با پدیده‌های افزایش یا کاهش دما، خشکسالی و وقوع سیلاب است که در استان سمنان با سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌توان از خسارت‌های آن پیشگیری کرده و توسعه پایدار را برای این بخش فراهم کند.

دکمه بازگشت به بالا