عمومی

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

نوعی روایت از مبانی فکری انقلاب در کتاب «نیم قرن تا شکست» تصویری از مبانی شهادت و وقایع عاشورا را ارائه می دهد که بیانگر داستانی خشن از این غم است و از این حیث به دنبال ایجاد فضایی در برابر مفهوم شهادت و عاشورا برای زیر سوال بردن مبانی فکری انقلاب است.

همچنین در خصوص این ادعا که امام راحل (ره) به مجاهدین خلق (به منافقین) وعده تقسیم قدرت را داده است، باید توجه داشت که خود آنها (منافقین) نیز در دیدار با منافقین ادعایی ندارند که چنین قولی داده اند. امام راحل در نجف چگونه این ادعا را دارید؟ روابط اقتصادی شاه با اسرائیل یکی از دلایل عصبانیت آنها از تغییر رژیم پهلوی بود. آنها روابط اقتصادی گسترده ای با رژیم پهلوی داشتند و بعد اصلی آن تجارت اسلحه بود که بازاری برای اسرائیل بود.

رونین برگمن در این کتاب سعی دارد این موضوع را با این ادعا که اگر رژیم پهلوی زنده می‌ماند این اتفاق می‌افتاد و می‌شد، نشان دهد. ایده اصلی این تصویر بر اساس همین قراردادهای تسلیحاتی است و اینکه در آن قرارداد قرار است چه اقلامی به رژیم پهلوی تحویل داده شود.

این کتاب مدعی رویکرد اسرائیلی به رژیم پهلوی است. در این کتاب مشاهده می شود که روابط اسرائیل با رژیم پهلوی در سه بعد تعریف شده است که اولی مربوط به تجارت اسلحه و بخش دوم ایجاد کمربند وحدت برای اسرائیل در منطقه که شامل پهلوی نیز می شود. رژیم زمان مخالفت کرد. بعد سوم این رابطه، ارتباط اطلاعاتی کشور با آمریکا در منطقه و با همکاری رژیم پهلوی است و هر سه به موقعیت هایی اشاره می کنند که رژیم پهلوی به نفع اسرائیل ایجاد کرده است.

آنچه در این کتاب ارائه می‌شود، هم ترجمه‌ای از کتاب اصلی است و هم نقدی مفصل که به پاسخ مقایسه‌ای به ادعاها و روایت‌های گیج‌کننده و نادرست نویسنده کتاب اصلی کمک می‌کند که می‌تواند راه جدیدی برای نقد باشد. کتاب در نظر بدهید.

* سخنان در مراسم رونمایی از کتاب «نیم قرن تا شکست» نوشته عباس سلیمی نمین.

دکمه بازگشت به بالا