اقتصادی

توصیف سیمای اقتصاد کشور‌ها با وجوه فرهنگی

بنیانیان عنوان کرد؛ مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد که سیمای اقتصاد بسیاری از کشور‌ها را با وجوه فرهنگی آن‌ها توصیف می‌کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا از همدان، حسن بنیانیان مشاور و دستیار امور فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جریان اجرای طرح ملی اعتلا ویژه اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد همدان گفت: وسعت بخشیدن به مفهوم فرهنگ در ذهن نخبگان جامعه، مهم‌ترین گام در ارتقای بخشی به نقش دانشگاه در تحولات فرهنگی جامعه است.
وی با اشاره به اعتلای نقش اساتید در تبیین شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه امروز ایران گفت: اگر می‌خواهیم جامعه به سمت رشد و ترقی گام بردارد به‌طورقطع این مسیر توسط اساتید دانشگاه مشخص می‌‌شود.
مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به نهاد‌های مؤثر داخلی در تحولات فرهنگی جامعه ازجمله فضای مجازی، حوزه‌ها، مساجد و تشکل‌های مردمی، سازمان‌های فرهنگی رسمی، رسانه ملی، خانواده، آموزش‌وپرورش گفت: دانشگاه‌ها و مراکز علمی در این حوزه بیسار تأثیرگذار هستند.
بنیانیان با اشاره به مجموعه عوامل بحران‌ساز در شرایط امروز ایران ادامه داد: عواملی مانند موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران، قطع امید از بازگشت ایران به دامن غرب، نداشتن مرز اخلاقی در تحریک مخاطبان، در اختیار داشتن توانمندی رسانه‌ای، بهره‌گیری از علم، فناوری و هنر در خدمت غارت موجب ایجاد بحران‌های فراوان در کشور شده است.
وی بیان کرد: چالش و فاصله موجود بین ظرفیت‌های مدیریتی، انسانی و امکانات اقتصادی و انواع انتظارات و توقعات نخبگان و مردم از حاکمیت موجب شده است که فاصله‌ای گفتگو و تعامل سازنده را سخت کرده است.
توصیف سیمای اقتصاد کشور‌ها با وجوه فرهنگی
بنیانیان اظهار کرد: کمبود‌های اقتصادی، آسیب‌های فرهنگی به ارث رسیده، آسیب‌های فرهنگی وارداتی، کاستی‌های عملکردی در دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی موجب ناراضیتی، اعتراض و ناآرامی می‌‌شود و برای عبور از این عبور از شرایط موجود نیازمند مدیریت فرهنگی به‌موازات اقدامات اقتصادی و امنیتی است.
مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری یکی از مراکز مهم تربیت قوه‌ عاقله‌ کشور، دانشگاه است، گفت: درگیر شدن با مسائل کشور؛ یعنی دانشگاه خودش را از مسائل کشور جدا نداند و مسائل کشور، چالش‌های کشور برای دانشگاه، مسائل واقعی و حقیقی واصلی باشد.
بنیانیان اظهار کرد: اساتید دانشگاه مسئول تربیت فرهنگی و اخلاقی و هویتی دانشجویان هستند؛ یعنی فراتر از تعلیم، مسئله‌ی تربیت؛ آن‌هم با جهت‌گیری اخلاقی و معنوی و تلطیف روحی و دمیدن روح احساس هویت در مجموعه‌ جوان دانشجو را بر عهد دارند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: بخش مهمی از فرایند نظام سازی اسلامی شناخت داده و ستاده نظام‌های اجرایی به یکدیگر در راستای افزایش بهره‌وری و اثربخشی این نظام‌ها بر مبنای تحقق جامعه اسلامی است که فعلاً با طرح ضرورت پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی در لسان مدیران ارشد به اهمیت آن پی برده شده است.
مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: بسیاری از نظریه پردازان توسعه اقتصادی نقطه شروع تحولات اساسی برای رشد بلندمدت اقتصادی را در مدیریت اصلاحات فرهنگی جامعه می‌بینند.
بنیانیان اظهار کرد: سیمای اقتصاد بسیاری از کشور‌ها را با وجوه فرهنگی آن‌ها توصیف می­کنند؛ توسعه اقتصاد چین را حاصل قناعت چینی، پیشرفت‌های اقتصادی ژاپن را حاصل سختکوشی ژاپنی و شاید گاهی اوقات پسماندگی برخی ملل را حاصل تنبلی ملی یا بیخیالی عمومی اعلام می‌کنند. واقعیت این است که فرهنگ و اقتصاد، رابطه‌ای علت و معلولی و دوسویه دارند. هر دو در مواردی علت و گاهی معلول دیگری هست.

دکمه بازگشت به بالا