اجتماعی

ثبت ۴ زلزله در استان بوشهر/رخداد بزرگترین زلزله در استان لرزه‌خیز چهارمحال و بختیاری

در هفته گذشته بلداجی استان چهارمحال و بختیاری با دو زلزله ۳.۱ و ۴.۲ لرزید؛ ضمن آنکه در بردخون استان بوشهر ۴ زلزله بزرگتر از ۳ ریشتر رخ داد.

به گزارش مجله تفریحی زیباروز، در هفته گذشته، بلداجی استان چهارمحال و بختیاری زلزله‌های متعددی را تجربه کرد که از آن جمله می‌توان به رخدادهای زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ و زلزله ۴.۲ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری اشاره کرد.

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های کوهستانی کشور است که در رشته کوه زاگرس قرار دارد. شرایط توپوگرافی و جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری و قرار گرفتن آن روی ۳۲ گسل فرعی و اصلی، این استان را در لیست استان‌های زلزله‌خیز قرار داده است.

گسل خونقان به طول ۱۵ کیلومتر، گسل کوه سوخته در جنوب غربی گسل جونقان با طول تقریبی ۱۰ کیلومتر،گسل ده‌منصوری، گسل زردکوه به طول ۱۳۰کیلومتر، گسل محمدآباد در شمال‌غرب – جنوب شرق استان با طول تقریبی ۸۰ کیلومتر، گسل سیاسرد، گسل اردل به طول۱۵۰ کیلومتر، گسل شیرمرد با طول ۱۵ کیلومتر، گسل بیش‌گرد به طول ۱۵ کیلومتر، گسل چرو با طول ۴۰ کیلومتر، گسل دوپلان از جمله گسل‌های موجود در این استان لرزه‌خیر کشور است.

در استان بوشهر نیز شهر بردخون شاهد لرزه‌های متعددی بود که شامل زلزله ۳.۸ در عمق ۹ کیلومتری، ۳.۹ در عمق ۹ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۷ کیلومتری می‌شود.

همچنین سلماس استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ و سمنان استان سمنان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ را تجربه کردند.

جزئیات زلزلههای هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۶ خرداد

در لار استان فارس زلزله ۲.۹، اسیر استان فارس زلزله ۲.۸، فیروزآباد استان فارس زلزله ۲.۸، کاکی استان بوشهر زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

بردخون استان بوشهر بعد از یک زلزله به بزرگای ۳.۸ در عمق ۹ کیلومتری، با زمینلرزه دیگری با بزرگای ۳.۹ در عمق ۹ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۳۱ کیلومتری بردخون، ۴۹  کیلومتری کاکی و ۵۹ کیلومتری آبدان این استان بوده است. زلزله ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری و ۳.۲ در عمق ۷ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

دوشنبه ۷ خرداد

گیلانغرب استان کرمانشاه با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۷ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در۱۷  کیلومتری گیلانغرب و۲۲ کیلومتری سومار استان کرمانشاه و ۳۹ کیلومتری زرنه استان ایلام بوده است.

در حسینیه استان خوزستان زلزله ۲.۹، بردخون استان بوشهر زلزله ۲.۹، خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ رخ داد.

سلماس استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۹ کیلومتری سلماس، ۲۳ کیلومتری خوی و ۲۵ کیلومتری تازه‌شهر این استان بوده است.

احمدآباد استان یزد با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۶ کیلومتری احمد آباد،۲۰  کیلومتری اردکان و ۲۸ کیلومتری میبد این استان گزارش شد.

دوشنبه ۸ خرداد

در قلعه خواجه استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در۸  کیلومتری قلعه خواجه، ۲۶ کیلومتری مسجد سلیمان و ۳۲ کیلومتری لالی این استان بوده است.

در کوهبنان استان فارس زلزله ۲.۸، کاکی استان بوشهر زلزله ۲.۷، خانوک استان کرمان زلزله ۲.۸ رخ داد.

هجدک استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۴۳ کیلومتری هجدک، ۵۴ کیلومتری راور و ۶۱ کیلومتری چترود این استان گزارش شد.

سه‌شنبه ۹ خرداد

در فاروج استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، فاروغان استان هرمزگان زلزله ۲.۵، الیگودرز استان لرستان زلزله ۲.۷، شهداد استان کرمان زلزله ۲.۵، شربیان استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷، هجدک استان کرمان زلزله ۲.۷، رخ داد.

چهارشنبه ۱۰ خرداد

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸ و ۲.۶، الیگودرز استان لرستان زلزله ۲.۵، ازنا استان لرستان زلزله ۲.۵، جزیره هرمز استان هرمزگان زلزله ۲.۹، سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، بازرگان استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷، حاجی آباد استان خراسان جنوبی زلزلخ ۲.۶، طرود استان سمنان زلزله ۲.۸، آلونیه استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۶ رخ داد.

بلداجی استان چهارمحال و بختیاری بعد از رخداد زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری با زمینلرزه دیگری به بزرگای ۴.۲ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۰ کیلومتری بلداجی، ۱۴ کیلومتری گندمان و ۲۰ کیلومتری گهر این استان بوده است.

پنج‌شنبه ۱۱ خرداد

حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۸، سومار استان کرمانشاه زلزله ۲.۹، راز استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، حسن آباد استان اصفهان زلزله ۲.۷ را تجربه کردند.

سمنان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۶ کیلومتری سمنان، ۳۹ کیلومتری مهدی شهر و ۴۳ کیلومتری شهمیرزاد این استان بوده است.

جمعه ۱۲ خرداد

در گرگان استان گلستان زلزله ۲.۷ و خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا