فرهنگ و هنر

جامعه‌شناسی فوتبال در بافتی جهانی

کتاب «جامعه شناسی فوتبال در یک زمینه جهانی» به بررسی پیچیدگی های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این ورزش در اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، آسیا و آمریکای شمالی و جنوبی می پردازد. این کتاب با رویکردی موضوعی به تحلیل جنبش‌ها و موضوعات جامعه‌شناختی در فوتبال می‌پردازد و به موضوعاتی چون: «تاریخ فوتبال و گسترش جهانی آن»، «نقش خشونت»، «فیفا و هیئت حاکمه فوتبال جهان» می‌پردازد. “، “نژاد، نژادپرستی و سفیدی”. . “، “جنسیت”، “ماهیت در حال تغییر هواداران”، “رسانه ها و انقلاب مالی در فوتبال”، “تبدیل بازیکنان به افراد مشهور جهانی” و “رشد یک لیگ جهانی در سراسر جهان”.

گزارش مجله تفریحی زیباروز و به گفته مؤسسه تحقیقات فرهنگ، هنر و ارتباطات، «جیم کولند»، استاد علوم اجتماعی دانشگاه لافبورو انگلستان، نویسنده این کتاب، با استفاده از مثال های مختلف از سراسر جهان، در هر فصل از کتاب، تغییرات فرهنگی و اجتماعی مختلف به ویژه از سال 1990 نشان می دهد. دهه ای که در آن روابط فوتبال با رسانه های جمعی و سایر شبکه های فراملی مهم و از نظر مالی سودآور شد. نویسنده این کتاب معتقد است اگرچه فوتبال محبوب ترین ورزش در هیچ کشوری نیست، اما تعداد فزاینده ای از کشورها مانند برزیل، روسیه، هند و چین از قدرت فوتبال برای اهداف اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استفاده می کنند. مثلا با برگزاری مسابقات چند جانبه مثل جام جهانی.

حمید پورنگ، مترجم این اثر در یادداشتی با تاکید بر اینکه فوتبال یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی، حتی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در قرن 20 و 21 است، می گوید که جامعه شناسی خیلی دیر به این ورزش پرداخت. او معتقد است اگرچه خاستگاه فوتبال مدرن به قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم یعنی همزمان با رشد تدریجی جامعه شناسی برمی گردد، اما نگاهی به آثار بزرگان این عرصه نشان می دهد که هیچ کدام از آن ها نیست. از منظر جامعه شناختی به این پدیده توجه کرد و حتی در دوره های بعدی با وجود شروع جام جهانی در سال 1930 و تعداد زیاد تماشاگران، هنوز اثری از توجه به فوتبال در آثار علوم اجتماعی دیده نمی شود. متفکران آن زمان

مترجم کتاب «جامعه شناسی فوتبال در بستری جهانی» معتقد است: شاید بتوان گفت که این غفلت و غفلت عمدی بوده است زیرا تا مدت ها فوتبال تفریحی خالی از تمدن و همراه با خشونت طبقه کارگر محسوب می شد. و اقشار پایین جامعه که برای جامعه شناسی و برج عاج که عمدتاً بر تحولات کلان جوامع (به ویژه جوامع مدرن) و درک شیوه های انسانی متمدن اروپایی متمرکز بود، ارزش مطالعه نداشتند. اما در دهه های اخیر به ویژه از دهه 1980 مقوله فوتبال مورد توجه جدی جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و آثار و تحقیقات متعددی در این زمینه منتشر شده است.

کتاب «جامعه شناسی فوتبال در بستر جهانی» که در سال 1394 منتشر و در سال 1396 توسط پژوهشکده علمی فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و منتشر شده است، از جمله آثاری است که به تحلیل این ورزش و ارتباط آن با سایر حوزه های اجتماعی می پردازد. پدیده ها. از منظر جامعه‌شناختی فرهنگ امروزی می‌پردازد. یکی از نقاط قوت کتاب این است که از نظریات جامعه شناختی در راستای حوزه های پژوهشی استفاده می کند بدون اینکه خود را به نظریه های خاص محدود کند.

همچنین هر قسمت از کتاب به گونه ای تنظیم شده است که علاوه بر سیر تاریخی، سایر جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این ورزش در سطح جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

جامعه شناسی فوتبال در زمینه جهانی

کتاب جامعه شناسی فوتبال در بستر جهانی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا