عمومی

جریمه هر سانتی متر موی زنان چقدر است؟

وی در ادامه افزود: پس از آسیب شناسی که در مورد قانون انجام داده ایم به این دو سوال رسیده ایم که چرا باید جرم تعریف کنیم و چرا جنحه نگوییم نکته قابل تامل ادعای ایشان در مورد آسیب شناسی قانون است! اما بیان نکرده اند که کدام قانون است و اگر منظورشان از قانون، قانون جزا است، باید به این سوال پاسخ دهند که بر اساس کدام استدلال و استدلال اصولی آسیب شناسی حقوق را تعیین کرده اند و کدام یک از اصول حاکم در حقوق جزا را تعیین کرده اند. آیا در تعریف و تبدیل کلمه جرم به جنحه ملاک قرار داده اند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و…؟

سخنان و سخنان ایشان از این نظر قابل توجه است که در هیچ منبع شرعی ـ قانونی در مورد اتهام عدم رعایت حجاب طبق ادعای ایشان مقررات و حکمی وجود نداشت، اما اجماع فقهای امامیه علیرغم این اعتقاد که حجاب واجب است ترک آن. تکلیف را جرم انگاری نکردند، حتی به مجازات سنگین ترک این تکلیف اشاره نکردند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه ایجاد مجازات و تکلیف مجازات شهروندان است، هیچ مبنای اساسی-قضایی چنین قاعده ای ایجاد نکرده است، حتی مصوبه*ی که وجود را توجیه کند. از اختیارات و وظایف قانونی چنین نهادی به مواردی اطلاق می شود که شاهد جریمه شهروندان و الزام آنها به اجرای دستورات این ستاد نباشند.

صرف نظر از بحث های ناشی از تعیین حدود اختیارات و وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات اساسی این ستاد و تکالیف شرعی مورد بحث این ستاد، چالش اصلی در بند حجاب عبارت است از ثبت سند قانونی در مورد مجازات افراد بی حجاب. ماده 638 قانون مجازات صرف نظر از اختلاف آراء ناشی از تفسیر فعل ممنوع و مصادیق قابل استفاده از این عنوان کیفری، تشریفات و آئین رسیدگی به این اتهامات تابع تشریفات آیین دادرسی است که در قوانین اجباری، بنابراین نمی توان همه اصول مسلم را تایید کرد، از رویه نادیده گرفته شده و به بهانه کارآمدتر بودن آن، لزوم بررسی عناصر رفتار مجرمانه مرتکب را زیر پا گذاشته است!!

به گزارش خبرگزاری مجله تفریحی زیباروز، هاشمی گلپایگانی در توجیه این تغییر ساختاری می گوید: در قانون، فردی که با حجاب است جرم تعریف شده است، یعنی آن فرد باید توسط پلیس دستگیر شود، پرونده تشکیل شود. علیه او و در نهایت باید محاکمه و مجازات شود، اما در حال حاضر این سوال امکان تحقق ندارد… وی در ادامه می گوید: چرا باید جرم را تعریف کنیم، چرا آن را جنحه نخوانیم؟ تخلف یعنی مثلاً طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر کسی از چراغ قرمز رد شود جریمه می شود و اگر کمربند عفاف و حجاب نداشته باشد اگر یکی دو بار تکرار شود اخطار جریمه می شود. از جناب رئیس جمهور می خواهم روند اخذ جریمه و ثبت اخطار را برای شهروندان توضیح دهند، وقتی انتقاد ایشان از این روال منجر به چنین پیشنهادی شد، کمی بیشتر در مورد تشریفات پرداخت جریمه توضیح دهند. و روال عملی این طرح. برای جریمه شدن نیازی به تشکیل پرونده نیست؟ کدام ارگان صلاحیت بررسی وقوع تخلف را دارد؟ رابطه بین میزان جریمه و میزان اختفا چگونه تعریف می شود؟ مراحل دریافت جریمه چگونه است؟

صرف نظر از سوالات و ابهامات متعدد و مغایرت مقایسه الزام به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی با الزام به حجاب، لازم به ذکر است که اولاً در قانون ماده ای که به عبارت «بدون حجاب» اشاره کند، وجود ندارد. حجاب» اما عبارت «بدون حجاب شرعی» به صراحت ذکر شده است ثانیاً تخلف مستند است. مقررات راهنمایی و رانندگی مقررات راهنمایی و رانندگی است که وظایف شهروندان را به وضوح مشخص می کند. چالش اصلی در بند حجاب، تفسیر و تعریف اصطلاحاتی مانند بدحجابی/بی حجابی/حجاب شرعی و غیره است که در ایجاد هر گونه تعبیر و تعریف مرتبط با این اصطلاحات، رعایت تمامی اصول حاکم ضروری است. حقوق شهروندی، اصول قانون اساسی و منابع شرعی.

آنچه در طرح و ایده وی باید مورد توجه قرار گیرد، اعتراض و انتقاد از روال و تشریفات صدور حکم برای مرتکب فعل ممنوع است، زیرا این تشریفات دست و پا گیر تلقی می شود، بنابراین جرم بهتر است به جنحه و جزای نقدی تعبیر شود. از آنجایی که دلیل اصلی وجود آن آیین دادرسی، حق دفاع از متهمی است که نیاز به این تشریفات ندارد، فرض بر این است که هرکس به دلیل بی حجابی وارد دادگاه شود، محکوم خواهد شد!! فرضاً جایگاه قاضی مشخص نیست، دادستان ها، وکلای مدافع، حقوق رسمی و ماهوی کجا هستند؟ در نهایت اگر هدف فقط مجازات بی حجابی متهم بدون شنیدن دفاعیات او باشد، می توان پیشنهادات بهتری ارائه کرد. ، مانند نصب کارتخوان با طرح بندی فایل خاص، به عنوان مثال، در خارج. داشتن یک سانتی‌متر مو، خوب یا خوب است.

وکیل-شیراز

ماده 16 قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر: در تعیین اختیارات ستاد موارد زیر تعیین می شود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون به نام این ستاد نامگذاری شده است. دفاتر مرکزی. ; وی وظایف زیر را بر عهده دارد: 1- ایجاد خط مشی ها و رهنمودهای اساسی در امر ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح. 2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های امر به معروف و بازدارندگی از منکر 3- آسیب شناسی و ریشه‌یابی علل ترک امر به معروف و منکر 4- تعیین الگوهای رفتاری 5- زمینه‌سازی برای همگان – مشارکت ناحیه. 6- نظارت بر اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و ارائه آن به مراجع ذیصلاح 7- تدوین راهبردهای آموزشی برای مقاطع مختلف. جامعه 8- آموزش و پژوهش و تحقیق در امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ آن 9- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های فعال 10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی امر به معروف و نهی از منکر 11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وظایف ستاد در ارتباط با اجرای راهکارهای فرهنگی. طهارت و حجاب 12 – ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم.

دکمه بازگشت به بالا