اقتصادیعمومیکسب و کار ایرانی

دانلود pdf کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

دانلود pdf کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

pdf کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی علاقه بند ، کتاب اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند 204 صفحه PDF را برای شما علاقه مندان آماده شده است. این کتاب برای استفاده در درس ”اصول مدیریت آموزشی“، دورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتة مدیریت آموزشی، در سه بخش و دوازده فصل تألیف شده است. استفاده از مطالب این کتاب مستلزم مطالعه و یادگیری مطالب کتاب های مدیریت عمومی و مقدمات مدیریت آموزشی است.

پاورپوینت کتاب مبانی نظری واصول مدیریت آموزشی علاقه بند |پی دی اف کتاب مبانی و اصول مدیریت آموزشی دکتر شمس

کتاب اختلالات یادگیری دکتر تبریزی pdf ، تعداد زیادی از دانش آموزان مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یادگیری دروس ریاضی دچار مشکل هستند و با این که به اندازه‌ی دانش آموزان همسان خود تلاش می‌کنند، پیشرفت مورد انتظار را ندارند. در این کتاب، مفاهیم بنیادی مربوط به ریاضی از سال‌های اول زندگی معرفی شده و چنان چه دانش آموزی در هر کدام از آن مفاهیم دچار مشکل باشد، برنامه بازپروری نیز ارائه شده است.

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 دکتر نیکوکار pdf ، این کتاب مطابق آخرین سر فصل‌ های ارائه شده وزارت علوم و تحقیقات برای دانشجویان است. هر فصل این کتاب با زبانی آشکار و روان، مطالب را برای درک مثال‌ ها بیان کرده است. در آخر هر فصل سوالاتی مفید برای یادگیری تهیه شده است. هدف این کتاب آموزش و فنون مخصوص ریاضی برای دانشجویان است که در دوره‌ های مقدماتی ریاضی مورد بررسی قرار میگیرد.

دکمه بازگشت به بالا