عمومی

در سایه شاه؛ روایت ۳۳ سال حکومت‌داری بر اصفهان

درباره زال سلطان حکیم که 33 سال بر اصفهان و جنوب حکومت می کرد تاکنون کتاب ها و پایان نامه های متعددی نوشته شده است، اما این اثر از جامعیت خاصی برخوردار است. او تاریخ قاجار را از نگاه اصفهان مطرح کرد و به تفصیل از این شهر و وقایع مهم دوران زال سلطان صحبت کرد. مقدمه ای بر شهر دین و تریاک در مورد گروه های مختلف مذهبی و مذهبی شهر و جنبه های اقتصادی با تاکید بر کشاورزی و تنباکو صحبت می کند.

فصل اول ظل السلطان و بحث کارون و حق دریانوردی در آن و اختلافات ناشی از آن است.
فصل دوم در مورد افول قدرت او پس از 1295 صحبت می کند.
فصل سوم به فعالیت های آقا نجفی و دیگر موبدان با بابیه در اصفهان و برخوردهای سلطان و حکومت قاجار در این زمینه می پردازد.
فصل چهارم، داستان شورش علیه امتیازات تنباکو در این شهر مهم است.
فصل پنجم، مقاومت ضد انگلیس و دیگر مبارزات تجاری علیه بیگانگان است.
فصل ششم و هفتم در مورد فعالیت مبلغان مسیحی در اصفهان، مبارزه علما با آنها و تلاش آنها برای مسیحی کردن یهودیان و سایر اقلیت ها صحبت می کند.
فصل هشتم در ادامه ماجراهای اصفهان پس از تأسیس کنسولگری روسیه و درگیری مجدد با بابیجه در سال 1321 است.
فصل نهم ایجاد مشروطه و تلاش ظل سلطان برای به دست گرفتن سلطنت و سرانجام سقوط اوست. این کتاب تاریخ سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی شهر اصفهان در این دوره است. در آن به طور مفصل به نقش آقا نجفی و برادرش حاج آقا نورالله و دیگر بزرگان روحانی شهر اشاره شده است. در بیشتر این سال ها جنگ پنهانی بین حکومت و روحانیت در این شهر جریان داشته و نمونه ای از تاریخ پنهان ایران دوره قاجاریه به ویژه در نیمه دوم آن است.

نویسنده کتاب خانم هایدی ا. والشر و مترجم ماجد الدین کیوانی است. این کتاب در نمایه های 648 تنظیم شده است. منابع و کتاب شناسی مفصل و این کمکی است برای علاقه مندان به شناخت منابع اصفهان. همانطور که روی جلد نشان داده شده است، تاریخ انتشار 2021 / 1400 است. متن انگلیسی کتاب در سال 2008 منتشر شد. در مقدمه مترجم نیز کتاب توصیفی است و نثر فارسی کتاب روان و قابل فهم است.

در سایه شاه؛  داستان سلطنت 33 ساله اصفهان

دکمه بازگشت به بالا