فرهنگ و هنر

«رایانه» از کجا آمده؟ – مجله تفریحی زیباروز

به گزارش مجله تفریحی زیباروز، در یادداشتی به قلم فریبرز کوچکی زاد که توسط نشریه زبان شناسی عمومی منتشر شده است، ریشه تاریخ این واژه آمده است: از صورت تو و این به معنای «سنگین کردن، وزن کردن، مقایسه کردن» یا «انباشتن، نظم دادن و سازماندهی» است. این منبع در زبان فارسی میانه یا پهلوی کاربرد فراوانی دارد و مشتقات زیادی از آن گرفته شده است. در لغت نامه دهخدا ریشه رای / رای دادن به این صورت است: رای دادن

[ دَ ] (مص) به بیرون هدایت کردن. رهبری. .

شکل فارسی میانه این کلمه از صورت تو و اگر می خواست به فارسی جدیدی برسد، به صورت اطلاع رسانی/ رای گیری می شد. (با یک کلمه فارسی میانه اندازه بگیرید گهنیدان که در فارسی امروزی آمده است). این واژه از ریشه فرضی ایران باستان می آید -راج* که به معنای “موافق” است. این ریشه به عنوان – کار کن در فارسی باستان و به صورت به دست آمده است اشعه در فارسی میانه (پهلوی) استفاده می شود. از این ریشه در فارسی میانه و جدید از زمان حال و کلمات زیر استفاده می شود: -ā-radz-a *ایران باستان> -ā-rāy فارسی میانه که در کلمه آرایش جدید فارسی دیده می شود.

-pati-radz-a *ایران باستان > -pē-rāy ِ فارسی میانه همانطور که در کلمه New Persian Merger دیده می شود; و -رادز تا *ایران باستان> راست ِ پارسی میانه همانطور که در کلمه واقعی نئوفارسی دیده می شود.

این ریشه ایرانی از ریشه هندواروپایی -re * می آید که به معنای «ویرایش» است. از این ریشه در هندی بهشت به معنی “رهبر، پادشاه” (به معنی فرمان دهنده) لاتین است rect-us این به معنای “راست، مستقیم”، فرانسوی است به طور مستقیم در آلمانی به معنای “راست، مستقیم” است. قانون همچنین در انگلیسی به معنای “مستقیم، مستقیم” است قانون به معنای “راست، مستقیم، درست” است. در فارسی امروز پسوند -آره (= / e / در فارسی رسمی ایران و / a / در زبان فارسی رسمی افغانستان و تاجیکستان) افعال در زمان حال چسبانده می شوند تا نام ساز این افعال را بگذارند (البته مشتقات دیگر با این کار ساخته می شوند. فرمول، اما در اینجا فقط نام ابزار در نظر گرفته می شود). به عنوان مثال از بد- (یعنی مالش سهام) + – ها، ماله “ابزار مالش سیمان و گچ مرطوب” گرفتن- (یعنی سهام گرفتن) + – بله، یک کلیپ “دریافت ابزار” پوشش دادن (یعنی حمل سهام) + – بله، یک پوشه “ابزار حمل” (خود را به جای کسی بگذارید که پوشه ای را می پوشاند!) رسانـ- (یعنی زمان حال) + – آه، رسانه ها “ابزار انتقال اطلاعات و سمعی و بصری” ارائه شده است. در فارسی امروز پسوند -آره (= e- یا همان a-) «شمار» یعنی رایان- آنها را به هم چسبانده اند تا نام ساز این فعل را بسازند. یعنی «رایانه» به معنای «ابزاری برای سازماندهی و سازماندهی (داده ها)» است. سازندگان این کلمه بر کلمه فرانسوی این اصطلاح یعنی مقیم آنها خاطرنشان کردند که در فرانسه منبع نظم “نظم و سازماندهی” است. با این حال، معنای کلمه کامپیوتر برای این دستگاه، جامع تر و گسترده تر از کامپیوتر است. من را به یاد آن می اندازد کامپیوتر این به معنای «ماشین حساب» یا «مقایسه کننده» است، در حالی که عملکرد این دستگاه واقعاً فراتر از «محاسبه» است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا