استان ها

رشد ۹ درصدی تخلیه کالا‌های نفتی و غیرنفتی/ تخلیه بیش از ۳۹ میلیون و ۳۳۱ هزار تن کالا

فرودهای کالاهای نفتی و غیرنفتی در شش ماهه نخست امسال در بخش فرود کالاهای نفتی 6 درصد، در بخش کالاهای غیرنفتی 11 درصد و در بخش کالاهای غیرنفتی رشد 9 درصدی را نشان می دهد. در بخش نفت و کالاهای غیرنفتی -بخش فرود فرآورده های نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل.

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه فرآورده های نفتی تا پایان شهریور 1401 در بنادر تحت مالکیت و تحت حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی معادل 13 است. میلیون و 407 هزار و 287 تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل 25 میلیون و 924 هزار و 564 تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی 39 میلیون و 331 هزار و 851 تن بوده است.

تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی

فرودهای کالاهای نفتی و غیرنفتی در شش ماهه نخست امسال در بخش فرود کالاهای نفتی 6 درصد، در بخش کالاهای غیرنفتی 11 درصد و در بخش کالاهای غیرنفتی رشد 9 درصدی را نشان می دهد. در بخش نفت و کالاهای غیرنفتی -بخش فرود فرآورده های نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل.

بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی

طی نیمه نخست امسال، بارگیری فرآورده های نفتی در بنادر تحت مالکیت و مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی به میزان 39 میلیون و 160 هزار و 443 تن، بارگیری کالاهای غیرنفتی 26 میلیون و 964 هزار و 938 تن و مجموع آن. میزان بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نیز 66 میلیون و 107 هزار و 381 تن بوده که در مدت زمان تعیین شده در بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی رشد 4 درصدی را نشان می دهد.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی

مجموع تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی تا پایان شهریور 1401 بالغ بر 52 میلیون و 567 هزار و 730 تن و مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای غیر نفتی 52 میلیون و 871 هزار و 502 تن بوده است. همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور 105 میلیون و 439 هزار و 232 تن بوده که حاکی از رشد 10 درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی، تخلیه 2 درصدی است. و بارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۶ درصدی در قسمت تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل.

تجارت کانتینری

تخلیه و بارگیری در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان شهریورماه امسال به یک میلیون و 238 هزار و 371 TEU رسید که نسبت به عملیات کانتینری یک میلیون و 117 هزار و 248 TEU در مدت مشابه 11 درصد افزایش داشته است. از 1400 نشان می دهد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا