عمومی

روز مادر به نام او باشد   

فاطمه فاطمه است (1) اختیار خود را از نارا می گیری

اگر از او شفاعت می خواهی، به نفع خودت قدم برداری.

اهل معاشرت، کوچک و بزرگ بود و با خودش رفتار خوبی نداشت

گفت و گو با او بی شک دماغ جوشیده اش گفتار

کار در خانه همه جا در فضا (2) یک لحظه نمی بیند که بیکار است

دختر رسول خدا همسرش حیدر کرار باشد

او یک مادر و یک دختر و یک زن بود.خیلی با او مهربان بود!

یا با ذکر خدا سر و کار دارید یا به فکر موجودات در بازار هستید

درباره عملکرد او چه می‌پرسید؟ هیچ اشکالی در عملکرد او وجود ندارد.

گل به زهرا افتخار می کند که در گلزار چنین گل دماغی دارد

وقتی برگشت به همسرش احترام گذاشت.

مادرش حضرت احمد (3) را بس که بر بابا بود، صدا زد.

روز مادر را به نام او بگذارند زیرا او برای مردم عزادار شد

در نماز همیشه فکر همه را قبل از کوزه بگو (4)

هر که آن را درست کرد از خشم خدا خشمگین شد

قداست او را تعرض نمی کند مگر کسي که از شرم پاک باشد

قدوسیت او را برخی از اولیای الهی و بدکاران به حق نشناختند

در جوانی به سمت راست می‌دوید تا اینکه تمام آزار و شکنجه را دید.

مأموریت او مبارزه با ظلم و نفرت از بدی ها و ظالمان بود.

ریا نکن دوست فاطمه! اشتباه نکن!

دوری از ریا و فریب باید شعار و تعهد باشد (5)

بدشانسی و چرا از خوب بودن فرار می کنی؟

به مردم کالاهای خوب بفروش، برایشان رحمت و فضل بیاور

جنایتکار کجاست! کی اینطوری بود (6)

عمر کوتاه بود، ببین کی را در شعارت گول میزنی

همه ما دیده ایم که چگونه «قید» و عذاب او (7) چنین موجوداتی را آفریده است!

اگر غم و اندوه شما را به راه راست می زند (8)!

مراقب حمله اینترنتی آشکار بدتر از تاتار به ذهن باشید (9)

تا زمانی که به دلال نرسیدی ذهنت را با چیزی پر نکن!

ای «رضا» دست زهر بر دامان تو، تا رنگت پریده.

شرح:
[1] -این یعنی بازدارندگی و مانع
[2] – نام خادم حضرت زهرا
[3] – پیامبر او را ام ابیها نامید که به معنای پدر پدر است
[4] -همسایه
[5] – شعار و وفا به معنای صورت و پایین: ظاهر و باطن
[6] – به فطرت خدا از مردم خیر خواست
[7] سویه های کوید 19 یا کرونا
[8] – تفسیر آیه «
[9] یعنی در ازای مزایای اینترنت، اگر مدیریت نشود، ذهن انسان را از بین می برد

دکمه بازگشت به بالا