استان ها

زهکشی کامل سد خاکی Moder

به گزارش خبرگزاری مجله تفریحی زیباروز ، به دلیل باران باران ، رحمت الهی سد خاکی مودار در قسمت شمال غربی شهر اراک سرریز شد.

براساس این گزارش ، سرریز سد زمینی اراک مدار در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است.

عکس_2020-04-25_00-46-12

عکس_2020-04-25-200-46-16

عکس_2020-04-25_00-46-04

دکمه بازگشت به بالا