اقتصادی

شروط ناهنجار حذف و شرایط صدور مجوز تسهیل شد

آخرین تصمیم هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار حاکی از آن است که بیش از ۸۰۰ شرط ناهنجار برای صدور مجوز حذف شده است.
به گزارش مجله تفریحی زیباروز، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تا کنون ۷۲ نشست برگزار کرده است و آنطور که امیر سیاح، معاون وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته است، وضعیت ارائه مجوز از سوی دستگاه‌ها نسبت به گذشته بهوبد داشته است. بر این اساس وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی در صدر جدول ارائه مجوز و در مقابل وزارت میراث فرهنگی و وزارت صمت در انتهای این جدول قرار داند.
شروط ناهنجار حذف و شرایط صدور مجوز تسهیل شد
بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی از نیمه دوم سال جاری و در اجرای حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار، پروژه شناسایی و حذف شرایط ناهنجار از شرایط صدور همه مجوزهای کسب‌وکار را اجرا کرده است.
در این پروژه طی شهریور تا بهمن، جمعا ۱۱۴۲ شرط ناهنجار (شامل شروط مبهم، دشوار، غیرضروری و شروط حاوی امضای طلایی یا محدودیت ظرفیت) از میان ۳۳۱۶۱ شرط صدور همه مجوزهای کسب وکار، شناسایی شد. در این پروژه جمعا ۱۱۴۲ شرط ناهنجار شامل ۱۴۰ شرط مبهم، ۵۷۷ شرط غیرضروری، ۲۴۲ شرط دشوار، ۱۶۳ شرط حاوی امضای طلایی و ۲۰ شرط حاوی محدودیت ظرفیت تشخیص داده شده است که ۸۶۹ مورد آنها مصوبه داخلی دستگاههای صادرکننده مجوز بوده و از شروط مجوزهای کشور در درگاه ملی مجوزها حذف شده است و این پروژه ادامه دارد. شروط حذف شده شامل شرط تایید صلاحیت، مصاحبه، مطالبه طرح توجیهی، آزمون، سابقه کار، سن، تحصیلات، تأهل، تابعیت، سوءپیشنه، هزینه مالی، عدم اعتیاد بوده است.
چهار درصد شروط ناهنجار استخراج شده، در حکم صریح قانون و ۸ درصد آن‌ها در مصوبات هیات وزیران مورد اشاره قرارگرفته اند و بقیه براساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و بخشنامه‌های داخلی دستگاه های اجرایی تدوین شده اند. هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، پس از بررسی نتیجه این مطالعه، مقرر کرد آن دسته از شروط ناهنجار برای صدور مجوزها که در متن قوانین یا مصوبات هیئت وزیران به آن‌ها اشاره نشده، از شروط صدور مجوزها حذف شوند و بقیه شروط ناهنجار طی لایحه اصلاح احکام قانونی مغایر قانون تسهیل صدور مجوزها و پیش‌نویس اصلاح مصوبات هیئت وزیران در فرآیند حذف قرار گیرند.
شروط ناهنجار حذف و شرایط صدور مجوز تسهیل شد
البته قرار است این فهرست تا تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار، در ماه های آینده به طور مستمر تکمیل شود. در این راستا دبیرخانه هیات مقررات زدایی از جامعه کارآفرینان، پژوهشگران و اندیشکده ها و تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور دعوت کرده است سایر شرایط ناهنجار و قابل حذف در شرایط باقی مانده در درگاه ملی مجوزها را با ذکر دلیل، به مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار ارائه دهند تا در فرایند بررسی و احتمالا حذف، قرارگیرد.

دکمه بازگشت به بالا