نامزدان پوششی را از تصدی مناصب حکومتی محروم کنید

در چند دوره ی اخیر انتخابات ریاست جمهوری شاهد ظهور پدیده ای با عنوان نامزدان پوششی بوده ایم،داوطلبانی که از همان لحظه ی ابتدایی حضور در وزارت کشور و آغاز ثبت نام با پسوند پوششی شناخته شده،ماموریت اصلی که برای ایشان تعریف شده تخریب رقیب در جناح مخالف با هدف جذب اراء برای نامزد مورد نظرشان است.

نکته ی قابل تامل و اطمینان بخش برای این دسته از داوطلبان آنجاست که چون می دانند هیچگاه بر کرسی ریاست جمهوری جلوس نخواهند کرد، بدون واهمه از پاسخگویی با ارائه وعده های واهی و ادعاهای نشدنی و هیاهو به خیال خودشان به گرم شدن فضای رقابت دامن می زنند و حتما با خودشان می گویند در فضایی که رئیس جمهور منتخب پس از تصدی امور هیچ یک از شعارها و وعده های انتخاباتی اش را گردن نمی گیرد چرا من که قرار است یکی دو روز پیش از انتخابات اعلام انصراف کنم، وعده ها و برنامه های عوام پسند و فریبنده ارائه نکنم؟!

چنین افرادی خیلی شیک و راحت از تریبون تلویزیون و سایر رسانه ها سوء استفاده کرده،ضمن تعرفه ی خودشان با آن وعده های عجیب و غریب خواسته و ناخواسته به شعور مردم توهین می کنند و صد افسوس که هیچ مرجع حکومتی بر رفتار و گفتار ایشان نظارت ندارد.خلا چنین مرجعی به انضمام عدم تعریف بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی سبب بروز رفتارهای ناپسندی شده که این روزها شاهد آن هستیم!

آنچه حضور چنین نامزدانی را با تاسف بیشتر همراه می کند،تحمیل هزینه بر بودجه ی کشور و اتلاف وقت شهروندان علاقمند به دنبال کردن مناظرات و اخبار انتخاباتی است که از هر دو جنبه سبب مشغول الذمه شدن نامزد مورد اشاره خواهد بود.عملکرد این دسته از نامزدان انتخاباتی به نوعی ناقض مفاد اصل ۱۱۵قانون اساسی و زایل کننده ی اوصاف تعریف شده برای نامزدان ریاست جمهوری است.

لذا لازم است شورای نگهبان برای دوره های آتی انتخابات، سوابق رفتاری و عملکرد ایشان را مورد توجه قرار داده ، از تایید صلاحیت چنین افرادی ممانعت به عمل آورد.

در خاتمه عطف به اصول و مبانی ضرورت انشاء قانون و نظر به این امر که واژه ی نامیمون نامزد پوششی به جهت تکرارِ حضور چنین اشخاصی در کارزار انتخابات وارد ادبیات سیاسی کشور شده لازم است مقرره ای در قالب الحاقیه به قانون انتخابات ریاست جمهوری افزوده شود به این مضمون که:

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که از ادامه ی حضور در انتخابات انصراف می دهند تا ۴سال از تصدی مناصب حکومتی و مدیریتی کلان کشور محروم خواهند بود.

آثار مثبت و موثر چنین مصوبه ای عبارت است از:

بودجه ی کشور حیف و میل نشده ،وقت و هزینه ملت و حکومت صرف حضور چنین نامزدانی در برنامه های انتخاباتی نخواهد شد،بازار وعده های خیالی بسته شده،هیچ کس به خیال تصدی مناصب حکومتی به نفع دیگری انصراف نخواهد داد،عیار و معیار هر یک از نامزدان پس از پایان رقابت انتخاباتی هویدا خواهد شد و…

وکیل دادگستری-شیراز

دکمه بازگشت به بالا