عمومی

پاداش بازنشستگان ۹۸ حداکثر تا آنلاین پرداخت می‌شود

با توجه به پایگاه اطلاع رسانی شبکه روزنامه ،

محمد باقر نوبخت در گفتگو با بازنشستگان در حساب کاربری خود در اینستاگرام ، اقدامات انجام شده برای هماهنگی هرچه بهتر درآمد بازنشستگان و کارمندان را توضیح داد و گفت: “موضوعات اصلی و ابهامات بازنشستگان محترم این نکته را برجسته کرده است که شرایط اقتصادی از این رو ، تنگناهای موجود را برآورده نکنید ، بنابراین ، راه حل نهایی ، به نظر ما ، در سازمان برنامه و بودجه استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای افزایش رفاه بازنشستگان محترم بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: به این ترتیب در مرحله اول با دعوت از نمایندگان سازمانها و مراکز بازنشستگی ، نظر آنها در مورد استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود بدست آمد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: “دو بند از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که صریحاً به حقوق بازنشستگان محترم اشاره دارد. یک بخش به ایثارگران و دیگری مربوط به حق خانواده و فرزندان مستمری بگیران و کارمندان است.” بر این اساس ، مزایایی که برای کارمندان این حوزه فراهم می شود باید به طور برابر با بازنشستگان رفتار شود.

وی افزود: بر این اساس ، افزایش 50 درصدی امتیازات موضوع بند 10 قانون خدمات ملکی با توجه به حقوق کودکان و اعضای خانواده باید بین کارمندان و بازنشستگان به طور یکسان اجرا شود. افزایش امتیازات توسط برنامه ریزی و بودجه دولت در صندوق های بازنشستگی برای اجرا از اول آوریل اعلام شد. محاسبه انجام خواهد شد.

نوبخت در بخش دوم بحث خود به موضوع بازنشستگی بازنشستگان در سال 1998 اشاره کرد و گفت: “پیش از این سازمان برنامه و بودجه به آژانس ها اطلاع می داد که هر چه سریعتر می توانند پاداش های خاتمه کارمندان را پرداخت کنند.” آن بدهی را پرداخت کنید. اما برخی آژانس ها گفتند که پس از اتمام خدمات ، دارایی مازاد برای تحویل و پرداخت پاداش ندارند. بر این اساس ، سازمان برنامه و بودجه تأکید می کند که هر دو سازمان که توانایی انتقال دارایی های مازاد و سایر آژانس ها را دارند ، باید پس از اتمام خدمت با پشتیبانی برنامه و سازمان بودجه ، تا سپتامبر امسال پاداش دریافت کنند.

وی با اظهارنظر درباره هماهنگی حقوق بازنشستگی ، اظهار داشت: برخی متوجه شده اند که دولت در تلاش است تا حقوق بازنشستگان را هماهنگ کند ، اما طبق قانون ما در تلاش هستیم تا حقوق بازنشستگان و کارمندان را یکپارچه کنیم.

نوبخت ادامه داد: برای رسیدن به این هدف باید فاصله منطقی بین دو گروه بازنشستگان و کارمندان در مرحله اول مشخص شود. از طرف دیگر ، روش مقایسه حقوق دو گروه بازنشستگان و کارمندان باید در رابطه با میانگین یا طبقه کار مشخص شود. بر این اساس از نمایندگان مراکز بازنشستگی خواسته شد تا در جلسات آینده پیشنهادات لازم را ارائه دهند تا یک فرمول و قوانین مناسب ایجاد شود.
سرانجام رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: تمام تعهدات قانونی در رابطه با پرداخت حقوق بازنشستگی و مزایا به طور قطع انجام خواهد شد. بودجه سال 1400 گنجانده شده است.

دکمه بازگشت به بالا