اقتصادی

چند هزار نفر مقرری بیمه بیکاری کرونا گرفتند؟

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه ، اولین لیست دریافت کنندگان بیمه بیکاری به دلیل شیوع تاج برای 103000 متقاضی در سیستم بیمه بیکاری وزارت کار واریز می شود و لیست دوم در روزهای آینده پرداخت می شود.

به گزارش مجله تفریحی زیباروز ، هفته گذشته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت مزایای بیکاری ناشی از کرونا خبر داد و آن را در حسابهای متقاضیان و مدعیان بیکار در این هفته واریز کرد.

سالاری به لیست افراد بیکار از دوره کرونا که توسط وزارت کار به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده بود ، اشاره کرد و این لیست پس از آنکه این سازمان انتقال بیمه بیکاری را به حسابهای ذینفعان ترخیص کند ، به سازمان برنامه ریزی ، بودجه و خزانه داری ارسال شده است.

وی پرداخت بیمه بیکاری را منوط به بیکاری متقاضی و بیکاری وی در این مدت عنوان کرد و گفت: ارائه می شود.

در پی اعلامیه وزارت کار ، حق بیمه بیکاری به حساب متقاضیان پرداخت شد که در آن از کلیه بازنشستگانی که در مارس 2009 شغل خود را از دست داده اند و پس از دریافت پیام کوتاه شغل خود را از دست داده اند ، خواسته اند تا برای آنها شماره ارسال کنند. مطالبات بیمه بیکاری برای وارد کردن شماره حساب بانکی شما در یکی از بانکهای مشخص شده در سیستم بیمه بیکاری وزارت کار.

اعلامیه وزارت کار در مورد متقاضیان بیکار در مارس 2009 و لیست افرادی که تاریخ بیکاری آنها به آوریل 2015 اشاره دارد ، توسط سازمان تأمین اجتماعی نهایی و بررسی شده است. به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ، لیست متقاضیان بیمه بیکاری براساس شرایط تفاهم نامه تفاهم با دولت و همچنین متقاضیان و ذینفعان ، طی روزهای آینده در ماه آوریل در سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود. بیمه بیکاری در ماه مه مدیرکل وزارت کار و بیمه بیکاری گفت: ماه در یک کارگروه جداگانه متشکل از نمایندگان وزارت همکاری ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت کشور و سازمان تأمین اجتماعی تصمیم گیری می شود.

در پی اعلامیه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر آغاز پرداخت مزایای بیمه ای به افراد ذینفع بیکار ، سازمان برنامه و بودجه شب گذشته اعلام کرد که لیستی از 103000 نفر در سیستم بیمه بیکاری وزارت کار ثبت و تصویب شده توسط سازمان بیمه اجتماعی ثبت می شود. ، بیمه بیکاری به دلیل خروج تاج به بانک مرکزی ارسال شد و طبق اعلام خزانه داری ، این کمک هزینه به حساب ذینفع منتقل می شود.

همچنین لیست و شماره حساب قسمت دیگر از افراد ذینفع برنامه بیمه بیکاری در روزهای پس از تصویب و اعزام سازمان تأمین اجتماعی به مشاغل تحت تأثیر کرونا پرداخت می شود.

پیش از این ، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود که لیستی از 240000 نفر مبتلا به اختلال تاج را به همراه تعداد حساب شخصی دریافت بیمه بیکاری ، برنامه و بودجه سازمان را تهیه کرده است.

لازم به ذکر است که مجریان برنامه و بودجه حق بیمه بازنشستگی و درمان را برای تعیین سن و معالجه افراد مذکور اعطا کرده و آنها را به حساب بیمه بیکاری سازمان بیمه اجتماعی منتقل کردند.

حق بیمه بیکاری توسط برخی از متقاضیان در ماه مارس 2017 به برنامه و سازمان بودجه پرداخت می شود و سایر پرداخت ها برای ماه های بعدی پس از تایید سازمان تأمین اجتماعی و انتشار اطلاعات مربوط به سایر حساب ها ، به تدریج در روزهای آینده انجام می شود.

به گزارش مجله تفریحی زیباروز ، نقل و انتقالات مزایای بیمه بیکاری در حسابهای ثبت اسفندا 98 پس از اعلام برنامه و سازمان بودجه تخصیص 1286 میلیارد تومان از بخشی از میلیارد یورو صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه های مدیریت پیامدهای اقتصادی است. تأمین اجتماعی ، و پیش بینی می شود طی روزهای اخیر با توجه به شروع مزایای بیمه بیکاری ، روند واریز در حساب کارگران بیکار از کرونا را سریعتر دنبال کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا