علمی و پزشکی

برنامه وزارت بهداشت برای اجرای «دوراپزشکی» در «درمان»

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای برنامه دوراپزشکی در دستور کار حوزه درمان قرار دارد، گفت: البته باید در زمینه تعرفه‌های مربوط به دوراپزشکی، نحوه پوشش بیمه‌ای آن و بحث‌های حقوقی و… آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.

دکتر سعید کریمی در گفت‌وگو با مجله تفریحی زیباروز، درباره اجرای برنامه دوراپزشکی در حوزه درمان کشور، گفت: در معاونت درمان روی بحث دوراپزشکی از اساس تاکید داریم؛ چرا که می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند. به عنوان مثال در بسیاری از موارد در مناطق محروم نیاز نیست که پزشک مستقر باشد. زیرا ممکن است که تعداد موارد مراجعه آنقدر کم باشد که به صلاح و صرفه نباشد که پزشک مستقر شود. بنابراین با مراجعه بیمار، پزشک می‌تواند از طریق دوراپزشکی ویزیتش را انجام دهد و اگر نیاز به اقدام درمانی بود، اعزام انجام شود.

وی افزود: در معاونت درمان هم برنامه مفصلی در این زمینه وجود دارد که باید تعرفه‌های مربوط به دوراپزشکی، نحوه پوشش بیمه‌ای آن و بحث‌های حقوقی و… مشخص شود. به عنوان مثال باید مشخص شود که اگر در دوراپزشکی مشکلی پیش آمد، بیمار چگونه می‌تواند پیگیری کند.

کریمی با بیان اینکه اجرای دوراپزشکی در برخی رشته‌ها راحت‌تر است، گفت: مانند حوزه‌ روانپزشکی و حوزه‌هایی که مصاحبه‌محور است، ‌اما در حوزه‌هایی که معاینه نیاز دارد یا بر اساس دستگاه است، نیاز به زیرساخت‌های بیشتری در این حوزه داریم. بنابراین در این زمینه اقدامات مفصلی در حال انجام است و اجرای دوراپزشکی در درمان جزو برنامه‌های ما است.

وی گفت: در برخی رشته‌ها پایلوت دوراپزشکی انجام شده است. به عنوان مثال در رشته رتینوپاتی دیابتی یا شبکیه‌رنجوری دیابتی، پایلوت دوراپزشکی در حاشیه تهران انجام شد و به این صورت بود که پزشک عکس بیمار را دریافت کرده، ‌ برای مراکز درمانی ارسال کرده و بعد به بیمار پاسخ داده شود. این پایلوت انجام و مقالاتش هم چاپ شده است.

کریمی با بیان اینکه البته امکان اجرای دوراپزشکی در موارد اورژانس وجود ندارد، گفت: البته در مواردی که اورژانس نباشد و حالت مشاوره‌ای در ویزیت وجود داشته باشد، ‌می‌توان دوراپزشکی را به کار برد و باید به این سمت حرکت کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا