عمومیکسب و کار ایرانی

چه آزمایشاتی روی میلگرد صورت می‌گیرد؟

آزمایش میلگرد چیست؟

میلگرد هایی که در ساخت و سازها استفاده می شوند، در حالت کلی در 4 رده تولید میشوند که به اعداد رومی AI ، AII ، AIII  ،AIV نام دارند. نقش اصلی میلگرد ها در پایه ریزی ساختمان و بتن کاری میباشد ، بنابراین با توجه به انواع میلگرد کارفرما و یا مهندس عمران پروژه باید در خریداری میلگرد با کیفیت دقت کافی داشته باشد.

آزمایش میلگرد به مهندسین ساخت و ساز کمک میکند تا بتوانند بهترین کیفیت میلگرد را ، با توجه به پروژه که روی آن کار میکنند و میزان استحکام آن بیایند. در آزمایش میلگرد یک سری ویژگی ها بررسی میشوند تا میزان استحکام سنجیده شود ، برای مثال باید خواص آلیاژ های ویژه آن را به درستی شناسایی کرد. مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان نمونه برداری از میلگرد ها برای آزمایش تشخیص کیفیت میلگرد باید به گونه ای باشد که هر سری نمونه شامل 5 قطعه میلگرد با طول بین 60 سانتی متر تا یک متر باشد. آزمایش هایی که مرتبط با آزمایش میلگرد هستند را به همراه قیمت میلگرد در ادامه به صورت لیست وار معرفی خواهیم کرد.

قیمت میلگرد |قیمت میلگرد ۱۴امروز

انواع میلگرد از لحاظ شکل ظاهری:

 • میله گرد ساده(میلگرد س ۲۴۰ )
 • میله گرد آجدار مارپیچ (میلگرد آج ۳۴۰ و میلگرد A2‌)
 • میله گرد آجدار جناقی (میلگردآج ۴۰۰ و میلگرد A3‌)
 • میله گرد آجدار مرکب(میلگرد آج ۵۰۰ )

دو ویژگی مقاومتی میلگرد

 • مقاومت تسلیم: مقدار نیرویی که به میلگرد وارد شده اما باعث تغییر شکل آن نمی شود و در عوض با افزایش مقدار نیروی وارده تغییر شکلی همیشگی در میلگرد بوجود می‌آید را به طور کلی به خاصیت برگشت پذیری الاستیک و برگشت ناپذیری پلاستیک می گویند.
 • مقاومت کششی: بیشترین نیرویی که میلگرد قبل از شکستن متحمل میشود را مقومت کششی میگویند.

در یک تقسیم بندی دیگر ، میلگرد به دو دسته طولی و عرضی تقسیم می‌شوند. میلگرد طولی مقاومت کششی خوبی دارند و نقطه ضعف بتن که مقاومت کششی نه چندان خوبی است را پوشش می‌دهند. معمولاً میلگردهایی با قطر بیشتر به عنوان میلگرد طولی مصرف می‌شوند. میلگرد علاوه بر محافظت سازه در برابر نیروی کششی، برای مقاومت در برابر نیروی برشی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به میلگردهایی که نیروی برشی را تحمل می‌کنند، میلگرد عرضی گفته می‌شود.

آزمایش های استاندارد میلگرد :

 • آزمایش کشش
 • آزمایش جوش میلگرد
 • آزمایش خستگی میلگرد
 • آزمایشات شیمیایی
 • آزمایش تا شدگی
 • آزمایش خم و باز کردن میلگرد
 • آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن

از بین آزمایشات معرفی شده مربوط به تست میلگرد، آزمایش تست کشش بسیار ضروری است و سایر آزمایشات درصورت تشخیص مهندس عمران پروژه میتواند انجام شود و ضرورتی برای اجرای آنها وجود ندارد.

تست میلگرد چیست؟

باتوجه به پیشرفت جوامع و تغییر مصالح ساختمانی در ساخت و سازها امروز بتن یکی از اصلی ترین مواد در ساختمان های میباشد، بتن با وجود داشتن مزایای مختلف از جمله مقاومت فشاری خوب، در مواردی مثل مقاومت کششی ضعیف است. برای تقویت بتن از فولاد استفاده می‌شود، برای این کار فولاد به شکل میله‌ هایی به نام میلگرد یا آرماتور ساخته می‌شود و به آزمایشاتی که برای تشخیص مقاومت آرماتور انجام میشود، تست میلگرد میگویند.

نمونه‌ برداری از میلگرد برای آزمایش

برای تعیین میزان مقاومت و ویژگی های میلگرد بر اساس نتایج آزمایش و قیمت میلگرد ابهر؛ باید ابتدا از آنها نمونه بردای کرد، در هر نمونه باید یک قطعه به طول یک متر بریده شود و نمونه‌‌ آزمایشی از این قطعه جدا شوند.

    تعداد و تواتر نمونه‌‌ها باید طوری باشد که ارزیابی کیفیت کل میلگردهای مصرفی امکانپذیر گردد. برای این منظور باید از هر پنجاه تن و کسر آن، از هر قطر و هر نوع فولاد حداقل پنج نمونه برداشته شود. در صورت موافقت دستگاه نظارت از هر دسته پنج تنی میلگردهای مشابه، می‌توان یک نمونه انتخاب کرد.

آزمایش کشش میلگرد

همانطور که گفته شده آزمون کشش میلگرد یکی از مهمترین آزمایشات در تشخیص کیفیت و میزان استحکام میلگرد میباشد که با دستگاه های ویژه ای انجام میشود و نحوه اجرای آن به گونه است که موجب شناخت خواص مکانیکی و استاتیکی میلگرد میشود.

خواص مکانیکی و استاتیک میلگرد :

 • قابلیت انعطاف پذیری
 • حد تناسب
 • حالت ارتجاعی
 • نقطه تسلیم
 • مقاومت کشش
 • مدول الاستیسیته
 • حد الاستیک
 • مقاومت در برابر شکنندگی

آزمایش خستگی میلگرد

آزمون یا آزمایش خستگی معمولا برای آن دسته از میلگردهایی انجام میشود که در مرحله بتن ریزی خم شده اند، اگر به میلگرد تنش زیاد و غیرعادی وارد شود ، میلگرد میشکند، اما گاهی با اینکه میلگرد تحت تنش قرار میگیرد بازهم میتواند چند ماه دوام آورده و دربرابر شکست مقاومت نشان دهد، از این روی برای تشخیص این دسته از میلگرد ها آزمایش خستگی طراحی شده است.

میلگرد چطور میشکند ؟

شکست میلگرد به این صورت میباشد که بعد از وارد شدن تنش، دانه های ریز تشکیل دهنده میلگرد دچار لغزش شوند، ولی همچنان در برابر شکست مقاوم اند و در ظاهر هیچ تغییری در میلگرد دیده نمیشود اما در صورتی که تنش بوجود آمده ادامه پیدا کند،در بدنه میلگرد ترک های ریز ایجاد شده و رفته رفته این ترک ها بزرگتر می شوند و در نهایت میلگرد می شکند.

ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد

ضوابط پذیرش میلگرد مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و شماره بند 9-10-7-2 که دوبار تکرار شده است را در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد:

بند 9-10-7 ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن

    تعداد و تواتر نمونه های میلگرد باید به گونه ای باشد که نتایج آزمایش های انجام شده بر روی آنها معرف کیفیت کل آرماتور مصرفی و حداقل به میزان زیر باشد:

 • به ازای هر 50000 کیلوگرم وزن میلگرد و کسر آن یک سری نمونه
 • از هر قطر میلگرد یک سری نمونه
 • از هر نوع میلگرد یک سری نمونه

آزمایش میلگرد زنگ زده

میلگرد هایی که تا حد پوسته شدن زنگ زده و میلگرد هایی که بطور موضعی و عمیق دچار خوردگی شده باشند، بدون انجام آزمایش و حصول اطمینان از انطباق مشخصه های آنها با مشخصه های مورد نظر و در نظر گرفتن کاهش احتمالی سطح مقطع، قابل استفاده در بتن نمی باشند و در صورتی که زنگ زدگی منجر به پوسته شدن و یا خوردگی عمیق نشده باشند مصرف آرماتور در بتن بلامانع است.

تفسیر نتایج آزمایش میلگرد

تفسیر نتایج آزمایش میلگرد فقط توسط مهندس عمران پروژه انجام پذیر است و تفسیر نتایج توسطی فردی که تخصص و تجربه کافی ندارد ممکن است اشتباه انجام شود و پروسه انجام کار با تشخیص اشتباه کیفیت میلگرد منحرف شود.

چرا میلگرد داخل بتن زنگ نمیزند ؟

در داخل بتن در شرایطی که به جز میلگرد فلزی دیگر در بتن نباشد که واکنش شیمیایی بدهد، اکسیژن مصرف می گردد و آب دوباره ساخته می شود اما این واکنش برای تداوم ضروری است. بنابراین در بتن خشک احتمالا با رطوبت نسبی کمتر از 60 درصد، هیچ گونه خوردگی(آرماتور) وجود نخواهد داشت. مناسبت ترین رطوبت نسبی برای خوردگی 70 الی 80 درصد است در رطوبت های نسبی زیادتر پخش اکسیژن در داخل بتن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

چگونه می‌توان اصالت میلگرد خریداری شده را تشخیص داد؟

پس از توضیحاتی در مورد راهنمای خرید میلگرد، این نکته را بگوییم که اکثر کارخانه‌های تولید میلگرد در کشور نام اختصاری را که مختص به خودشان است بر روی بدنه میلگرد به صورت برجسته حک می‌کنند. با وجود این نام اختصاری به راحتی می‌توان از اصالت کالا اطمینان پیدا کرد. لازم به ذکر است در شرکت اصفهان آهن امکانی با نام گارانتی اصالت کالا وجود دارد که درصورت مغایرت سفارش دریافتی با فاکتور به صورت رایگان مرسوله را مرجوع کرده و مجددا سفارش را بدون هیچ هزینه اضافه‌ای برای شما ارسال می‌کند.

منبع: آسرون

دکمه بازگشت به بالا