جرایم رانندگی، نگاه بازدارندگی یا درآمدی ؟

بازدارندگی |جرایم رانندگی

به اینکه ظاهراً قرار نیست این افزایش، ساز و کار قانونی خود را طی کند کاری نداریم اما توجیهات پلیس برای این افزایش چند برابری واقعاً باعث تعجب است.
پلیس با این توجیه که پایین بودن مبلغ جرایم باعث افزایش تخلفات و به تبع آن موجب صدمات جانی و خسارات مالی به مردم شده پیشنهاد افزایش چندین برابری جرایم را داده است .
با فرض اینکه این توجیه پلیس را موجه بدانیم پرسش اینجاست : آیا در تصادفات (عموماً منجر به فوت و جرح) فقط عامل انسانی دخیل است و عوامل دیگر دخالت ندارند؟
آیا می‌توان از عواملی مثل غیر استاندارد بودن (بخوانید آلت قتاله بودن خودروها) و نامناسب بودن خیابان‌ها و جاده‌ها و حتی کوتاهی پلیس و رسانه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی رانندگی در جهت پیشگیری از حوادث چشم پوشی کرد؟
آیا می‌توان پذیرفت در حوادث جاده‌ای که منجر به فوت یا جرح هموطنان شده صرفاً عامل انسانی دخیل بوده و سایر عوامل دخالتی نداشته‌اند؟ اگر پاسخ منفی است پرسش اینجاست که:
تاکنون با کدام یک از سایر عوامل برخورد شده است؟
کدام شرکت خودروساز به خاطر تولید خودرو غیر استاندارد که منجر به فوت یا جرح هموطنان شده تحت پیگرد قرار گرفته است؟
کدام وزیر راه و شهرسازی یا حداقل یک مدیر عالی یا میانی راجع به غیر استاندارد بودن جاده‌ها تحت پیگرد قرار گرفته یا حداقل از وی در صحن علنی مجلس پرسش صورت گرفته یا مورد پرسش مراجع نظارتی قرار گرفته است؟
در این مقال پرداختن به سایر عوامل که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سوانح رانندگی دخالت دارند میسر نیست وگرنه آنقدر تعدد عوامل زیاد است که شاید بتوان عامل انسانی را در ردیف‌های بسیار پایین‌تر دانست.
بنابر آنچه که عرض شد برخورد با تنها یکی از عوامل سوانح رانندگی که شاید کم اثرترین هم باشد به هیچ وجه صحیح نبوده و قطعاً به دور از انصاف و عدالت است.
عزیزان مسئول!
راحت‌ترین روش و در دسترس‌ترین آن لزوماً بهترین روش نیست. تنها توجیه برای افزایش چندین برابری جرایم رانندگی نگاه به جنبه مادی آن است ولا غیر.
ای کاش مسئولین محترم به جای آسمان و ریسمان بافی برای توجیه افزایش جرایم رانندگی، بسیار شفاف به مردم می‌گفتند که در این فقره فقط و فقط به بعد درآمدی آن نگاه کردیم و نه به جنبه‌های بازدارندگی و کاهش سوانح و حوادث رانندگی چرا که اگر جوانب دیگر هم مد نظر بود کمی هم به آن موارد پرداخته می‌شد.

دکمه بازگشت به بالا