اقتصادیعمومیکسب و کار ایرانی

حداکثر پیش آمدگی نمای ساختمان

پیش آمدگی ساختمان چیست؟

قیمت سنگ مشکی نجف آباد: به طور کلی منظور از پیش آمدگی ساختمان، بیرون زدگی قسمتی از نمای ساختمان است که بر روی کوچه یا خیابان امتداد یافته باشد. پیش آمدگی جزئی از ساختمان است و اغلب به صورت مسقف در بناها طراحی می‌شود. با توجه به قوانین وضع شده در شهرداری‌ها، برای املاکی که بنای آن‌ها در مجاورت گذر ساخته می‌شود، احداث پیش آمدگی با رعایت نکات زیر بلا مانع است. اما در صورتی که نکات ذکر شده رعایت نشود، تخلف در ساخت محسوب می‌شود و شهرداری موظف است با فرد متخلف برخورد کند.

 • طراحی و ساخت پیش آمدگی در معابر زیر ۱۲ متر ممنوع است، برای خیابان‌هایی با عرض ۱۲ تا ۲۰ متر، پیش آمدگی تا ۸۰ سانتی متر و برای خیابان‌هایی با عرض بیش از ۲۰ متر، پیش آمدگی تا ۱ متر هم مجاز است.
 • ارتفاع قانونی و مجاز طراحی پیش آمدگی حداقل تا ۳.۵ متر از کف خیابان تا زیر سطح تمام شده پیش آمدگی است.
 • پیش آمدگی بین دو گذر در کلیه معابر با عمق ۱.۵ متر بلا مانع است.
 • طراحی و ساخت پیش آمدگی در ساختمان‌های مجاور بزرگراه، به هیچ عنوان مجاز نیست.
 • در ضمن سطح اشغال قابل ساخت برای هر ساختمان معادل با متراژ پیش آمدگی به علاوه سطح اشغال درج شده در جدول طرح تفصیلی نقشه است.

همانطور که گفتیم دو نوع پیش آمدگی ساختمان داریم که در ادامه مقاله به بررسی هرکدام به صورت جداگانه می‌پردازیم و با ضوابط و الزامات آن‌ها نیز آشنا می‌شویم.

ضوابط پیش آمدگی در معابر عمومی

سنگ مشکی نجف آباد: پیش آمدگی مجاز برای ساختمان‌ها در معابر عمومی، با توجه به محدودیت‌های وضع شده توسط شهرداری‌ها و ارگان‌های مرتبط با این موضوع، به شرح زیر بوده و رعایت آن برای تمام افراد اعم از حقیقی و حقوقی الزامی است.

 • یکی از انواع پیش آمدگی‌ رایج در معابر عمومی، پیش آمدگی طبقات است. طراحی این نوع پیش آمدگی با عمق حداکثر ۱.۲ متر در معابر عمومی با عرض بیش از ۲۰ متر مجاز است.
 • پیش آمدگی ساختمان در بخش‌های مربوط به سایه‌بان یا باران‌گیر بام از حد ساختمان، با عمق حداکثر ۸۰ سانتی متر مجاز است. البته در صورتی که حد زیرین آن از بالاترین قسمت کف معبر حداقل ۳۰۵ متر ارتفاع داشته باشد.
 • طراحی و ساخت پیش آمدگی در برخی از معابر مجاز نیست. به طور مثال معابری با عرض کمتر از ۱۲ متر و معابر مربوط به بزرگراه، احداث پیش آمدگی در آن‌ها به هیچ وجه مجاز و قانونی نیست.
 • توجه داشته باشید که هیچ‌گونه لوله کشی و کانال کشی در جداره خارجی پیش آمدگی ساختمان در طبقات و بام نصب نشود.
 • پیش آمدگی تا عمق ۸۰ سانتی متر با ارتفاع بیشتر از ۳.۵ متر و فاصله افقی بیش از ۸۰ سانتی متر از معابر عمومی با عرض ۱۲ تا ۲۰ متر، مجاز است.
 • پیش آمدگی ساختمان تا عمق ۱.۲ متر با ارتفاع بیشتر از ۳.۵ متر و فاصله افقی بیش از ۸۰ سانتی متر از معابر عمومی با عرض بیش از ۲۰ متر، مجاز است.
 • احداث پیش آمدگی در محدوده سند مالکیت ساختمان با حداکثر ۱.۵ متر عمود و با شرط رعایت ارتفاع ۳.۵ متر از کف معبر بلا مانع است.
 • در نهایت ارتفاع پیش آمدگی ساختمان نسبت کف معبر نباید از ۳.۵ متر کمتر باشد و سطح آن نیز مطابق ضوابط مربوطه جزو تراکم حساب می‌شود.

 خواندن اخبار آزمون نظام مهندسی

 

ضوابط پیش آمدگی در داخل محدوده مالکیت

پیش آمدگی مجاز برای ساختمان‌ها در داخل محدوده مالکیت، با توجه به محدودیت‌های وضع شده توسط شهرداری‌ها به شرح زیر بوده و رعایت آن برای تمام افراد و ارگان‌ها الزامی است.

 • پیش آمدگی ساختمان در طبقات و یا بخشی از آن تا ارتفاع ۲.۷۰ متر، به شرط آن که در داخل محدوده سطح اشغال اعلام شده توسط شهرداری باشد، مجاز و بلا مانع است.
 • پیش آمدگی سایه‌بان یا باران‌گیر ساختمان به عمق حداکثر ۸۰ سانتی متر و ارتفاع ۲.۷۰ متر از کف معبر مجاز است. البته در صورتی که از حد زمین مجاور ۸۰ سانتی متر فاصله افقی داشته باشد.
 • احداث پیش آمدگی در معابری با عرض کمتر از ۱۲ متر مجاز نیست، اما در معابری با عرض بیش از ۱۲ متر تا ۸۰ سانتی متر و در معابری با عرض بیش از ۲۰ متر تا ۱.۲۰ متر پیش آمدگی مجاز است. البته این مقادیر در صورتی مجاز است که لبه سواره رو حداقل ۸۰ سانتی متر از لبه پیاده‌رو فاصله داشته باشد. تنها در این صورت احداث پیش آمدگی ساختمان در داخل محدوده ملک مجاز می‌شود.

الزامات نمای ساختمان |پیش آمدگی در پلان

بررسی ضوابط پیش آمدگی ساختمان

تسلط کامل بر ضوابط و مقررات وضع شده توسط شهرداری‌ها، برای مهندسین طراح و ناظر الزامی است. زیرا ممکن است مهندسین طراح در صورت عدم اطلاع از این قوانین ساختمانی طراحی کنند که طبق مقررات وضع شده نباشد در این صورت ساختمان مجوز ساخت نخواهد گرفت. مهندسین ناظر هم برای اجرای بهتر و دقیق‌تر نقشه‌ها نیاز دارند تا با تمام قوانین و مقررات در این زمینه آشنا باشند. یکی از مهم‌ترین ضوابط وضع شده توسط شهرداری، الزامات مربوط به پیش آمدگی ساختمان است. در مرحله نازک کاری و اتمام عملیات ساختمانی وظیفه مهندس ناظر این است که تمام پیش آمدگی و الحاقات نما را چک کند تا در صورت وجود هرگونه ایراد، کارفرما برای رفع آن اقدام کند.

ضوابط پیش آمدگی ساختمان مربوط به هرگونه بیرون زدگی و الحاقات اضافی در نمای ساختمان است. به طور مثال امکان طراحی تراس در معابر عمومی وجود دارد، اما باید طبق قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه طراحی شده باشد. در غیر این صورت مجوز ساخت نخواهد گرفت و احداث آن تخلف محسوب می‌شود. رعایت کلیه قوانین و ضوابط در این زمینه برای تمام افراد الزامی است. به عنوان مثال اگر مالک در نمای ورودی ساختمان خود از یک سرستون استفاده کرده باشد که پیشروی آن در معبر عمومی بیش از حد مجاز تعیین شده باشد، شهرداری وظیفه دارد تا با فرد متخلف برخورد کند. تا زمانی که تخلف صورت گرفته رفع نشود، مجوز پایان کار ساختمان صادر نمی‌گردد.

خواندن مطالب آموزشی بیشتر

مقررات و الزامات کلی پیش آمدگی ساختمان

در این بخش از مقاله به بررسی برخی از قوانین و الزامات کلی در خصوص پیش آمدگی ساختمان می‌پردازیم و با شرایط آن به طور کامل آشنا می‌شویم. توجه داشته باشید که رعایت تمام نکات و ضوابط قید شده در این مبحث کاملاً الزامی است.

 • احداث پل هوایی بین ساختمان‌ها بر روی کوچه و معابر و گذرگاه‌های عمومی تنها در صورتی مجاز است که ارتفاع آن در کمترین حالت ممکن ۳.۵ متر از کف معبر طراحی شده باشد. در غیر این صورت احداث پل و ساباط بر روی معبر عمومی امکان‌پذیر نیست.
 • نصب کلیه عناصر الحاقی به نمای ساختمان مانند تابلوها با توجه به مبحث بیستم ضوابط پیش آمدگی ساختمان، تنها در صورتی مجاز است که از لبه خارجی آن تا لبه جدول سواره حداقل ۸۰ سانتی متر فاصله افقی وجود داشته باشد. در غیر این صورت نصب آن‌ها غیر مجاز و ممنوع است.
 • عناصری مانند درگاهی، کف پنجره، قرنیزها، لوله‌های آب باران، پله، رمپ و… طبق قوانین وضع شده در ضوابط پیش آمدگی بنا، نباید بیش از ۱۰ سانتی متر در معابر عمومی بیرون زدگی داشته باشند.
 • درب ساختمان‌هایی که به سمت بیرون باز می‌شود، ضمن نصب علائم لازم در حالت باز نباید بیشتر از ۱۰ سانتی متر وارد حریم معبر عمومی شود.
 • اگر پیش آمدگی ساختمان با الزامات و قوانین وضع شده در ضوابط طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری و مقررات ملی ساختمان مبحث ۶ و ۸، مغایرت داشته باشد، احداث آن ممنوع است.

جمع بندی ضوابط پیش آمادگی ساختمان

ما در این مقاله به بررسی کامل ضوابط پیش آمادگی ساختمان پرداختیم با کلیه قوانین و مقررات موجود در این زمینه آشنا شدیم. همانطور که گفتیم شهرداری‌ها برای طراحی و ساخت بناها قوانین و مقررات بسیاری وضع کرده است که رعایت آن برای تمام افراد الزامی است. اگر نقشه‌های یک ساختمان طبق ضوابط و الزامات وضع شده در شهرداری‌ها، طراحی نشده باشد مجوز ساخت دریافت نخواهد کرد. یکی از مهم‌ترین ضوابط تعریف شده برای ساخت یک ملک، قوانین مربوط به پیش آمدگی‌های ساختمان است. منظور از پیش آمدگی در ساختمان، تغییرات حجمی نما از سطح کلی و یا بیرون زدگی الحاقات از نمای ساختمان است. طراحی و احداث پیش آمدگی در معابر عمومی تنها در صورتی مجاز است که عرض معبر مورد نظر بالای ۱۲ متر باشد.

به طور مثال احداث باران‌گیر در بام به عنوان پیش آمدگی حداکثر تا ۹۰ سانتی متر مجاز است و جزو زیر بنای ساختمان هم حساب نمی‌شود. همچنین برای تابلوها و سایر عناصر الحاقی به ساختمان، باید توجه داشته باشید که از لبه خارجی آن‌ها حداقل ۸۰ سانتی متر با لبه جدول فاصله افقی وجود داشته باشد. در ضمن عناصری مانند درگاهی، کف پنجره، نیم ستون، قرنیزها، پله و… حداکثر تا ۱۰ سانتی متر می‌توانند وارد معبر عمومی شوند و بیشتر از آن مجاز نیستند. درب‌های ورودی ساختمان نیز در حال باز نباید بیشتر از ۱۰ سانتی وارد حریم معبر عمومی شوند. تمام این نکات و الزامات تنها بخش کوچکی از ضوابط پیش آمدگی ساختمان هستند که رعایت آن‌ها در طراحی و ساخت بنا الزامی است.

 

منبع : ایران سنگ

دکمه بازگشت به بالا