علمی و پزشکیکسب و کار ایرانی

رشد مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان دو تا چهار سال

مراحل رشد حرکتی کودک از بدو تولد تا پنج سالگی

رشد مهارت‌های حرکتی درشت شامل عضلات بزرگ مثل بازوها، پاها و عضلات تنه خواهد شد. مهارت‌های حرکتی درشت برای فعالیت‌های فیزیکی روزمره مثل راه رفتن، دویدن، پرتاب کردن، بلند کردن، لگد زدن و غیره اهمیت زیادی خواهند داشت. همچنین این مهارت‌ها زیربنای مهارت‌های حرکتی ظریف بوده و با هوشیاری، سرعت واکنش‌ها، تعادل و قدرت بدنی نیز در ارتباط هستند.

اصول رشد حرکتی چیست |رشد حرکتی دوره ابتدایی

جهت خرید کلاه پلیس بچه گانه، ست تفنگ اسباب بازی و لباس نظامی بچه گانه به سایت آسنا شاپ مراجعه نمایید.

مراحل رشد

ممکن است کودک شما تا ماه‌ها حرف نزند. همه‌ی همبازی‌های او در مهدکودک حرف می‌زنند ولی کودک شما تنها نشسته و به آن‌ها گوش می‌کند. ممکن است فکر کنید مشکلی وجود دارد. ولی یک روز کودک شما شروع به حرف زدن کرده و متوجه خواهید شد که از آن روز هیچ وقت ساکت نبوده است.

یادگیری حرف زدن یک نقطه عطف در مراحل رشد کودک بوده و صرف اینکه کودک شما دیرتر از کودکان دیگر شروع به حرف زدن کرده باشد به معنی وجود مشکل نخواهد بود. البته در صورتی که شروع حرف زدن در بازه‌ی زمانی مشخصی باشد. نقاط برجسته‌ی دیگری نیز در مراحل رشد کودک وجود دارند که از بین آن‌ها می‌توان به غلت زدن، برقراری ارتباط چشمی، استفاده از دستشویی و غیره اشاره کرد.

متخصصین رشد کودکان این نقاط برجسته را مورد بررسی قرار داده و آن‌ها را به شکل یک برنامه‌ی پیشرونده دسته بندی کرده‌اند تا والدین، متخصصین اطفال، محققین، روانشناسان و مربیان بتوانند رشد کودک را تحت نظر بگیرند. با وجود اینکه هریک از این نقاط برجسته‌ی رشد دارای بازه‌ی زمانی خاصی هستند مهم است بدانید که هر کودک برنامه‌ی رشد منحصر به فردی داشته و سن واقعی او ممکن است با سن شناسنامه متفاوت باشد. بنابراین تا زمانی که کودک شما در بازه‌ی زمانی تعیین شده مراحل رشد را طی می‌کند جایی برای نگرانی وجود نخواهد داشت.

زمینه‌های رشد

رشد طبیعی شامل یادگیری و کسب مهارت در چهار زمینه‌ی اصلی است.

فیزیکی، عاطفی، ذهنی و اجتماعی. با وجود اینکه این چهار زمینه از هم جدا شده‌اند ولی با یکدیگر مرتبط بوده و به طور همزمان در هر مرحله پیش می‌روند.

    رشد فیزیکی شامل مهارت‌هایی مثل غلت زدن، ایستادن، راه رفتن، دویدن و نشستن خواهد بود. حفظ تعادل، تغییر حالت بدن و غیره نیز در این دسته قرار می‌گیرند. رشد فیزیکی همچنین شامل استفاده از انگشتان برای چنگ زدن، غذا خوردن، نقاشی کیشدن، لباس پوشیدن، بازی کردن، نوشتن و غیره می‌باشد.

    مهارت‌های عاطفی شامل واکنش‌های کودک نسبت به وقایع مختلف خواهند بود. آیا کودک با ساده‌ترین اتفاق شروع به خندیدن کرده یا اینکه احساسی از خود بروز نمی‌دهد؟ آیا می‌تواند با وقایع مختلف کنار بیاید یا اینکه ناامید و عصبانی می‌شود؟

    مهارت‌های ذهنی یا شناختی شامل فکر کردن، یاد گرفتن، درک کردن، حل مسئله، استدلال و یادآوری خواهند بود. بسیاری از این مهارت‌ها در محیط آموزشی مثل مهدکودک و مقاطع بعد از آن دیده خواهند شد.

    مهارت‌های اجتماعی شامل تعاملات فردی، ایجاد رابطه و حفظ آن با خانواده، دوستان و مربی، همکاری کردن و احساس داشتن در برخورد با افراد دیگر خواهند بود. آیا کودک در مهمانی‌ها خود را کنار می‌کشد؟ آیا از مهمانی‌های بزرگ لذت می‌برد یا اینکه دورهمی های کوچک‌تر را دوست دارد؟ و اینکه فضای اجتماعی اطراف خود را چگونه می‌بیند؟

برنامه‌ی عمومی رشد فیزیکی برای کودکان 0 تا 5 سال

۵ سال اول دوره‌ی طلایی رشد در همه‌ی زمینه‌ها برای کودک خواهد بود. رشد حرکتی یا فیزیکی شامل چگونگی حرکت دادن دست و پاها توسط کودک خواهد بود. در این بخش به فعالیت‌های فیزیکی که کودک معمولاً در هر سنی انجام می‌دهد اشاره خواهیم کرد.

نوزادی تا ۲ ماهگی

    در حالی که به پشت خوابیده است سر خود را به دو طرف حرکت می‌دهد.

    در حالی که بر روی شکم خوابیده است سر خود را بالا آورده و به دو طرف حرکت می‌دهد.

    زمانی که نوزاد را برای نشستن بکشید سر او به عقب خواهد رفت.

    لگد زدن با هر دو پا و حرکت دادن مساوی دست‌ها زمانی که به پشت خوابیده است.

    حرکت دست و پاها زمانی که بر روی شکم خوابیده است.

۳ تا ۴ ماهگی

    زمانی که نوزاد را برای نشستن بکشید سر خود را در راستای بدن نگه می‌دارد.

    زمانی که بر روی شکم خوابیده است بر روی ساعد خود بلند شده و سر را به دو طرف حرکت می‌دهد.

    به خوبی می‌تواند بر روی شکم خوابیده و دست و پاهای خود را حرکت دهد.

    می‌تواند از روی شکم به پشت غلت بزند.

۵ ماهگی

    می‌تواند از پشت به روی شکم غلت بزند.

    زمانی که به پشت خوابیده است پای خود را به دهان می‌رساند.

    زمانی که بر روی شکم خوابیده است می‌تواند بر روی کف دست‌های خود بلند شده و دست‌ها را صاف کند.

    زمانی که بر روی شکم خوابیده است به بدن خود انحنا داده و به دو طرف خم می‌شود.

۶ تا ۸ ماهگی

    می‌تواند به تنهایی بنشیند.

    دست خود را برای گرفتن اسباب بازی دراز می‌کند.

    در حال نشستن ممکن است تعادل خود را از دست بدهد.

    در حالی که بر روی شکم خوابیده است می‌تواند کمی چهار دست و پا برود.

۹ تا ۱۱ ماهگی

    بدون نیاز به کمک می‌تواند بنشیند و بخوابد.

    بر روی دست‌ها و زانوهای خود چهار دست و پا حرکت می‌کند.

    با کمک یک پای غالب می‌تواند خود را بالا کشیده و بایستد.

    در بین وسایل خانه گشت می زند.

    با گرفتن دست می‌تواند راه برود.

  کاردرمانی صافی کف پا: درمان کف پای صاف با کاردرمانی جسمی

۱۱ تا ۱۲ ماهگی

    با گرفتن یک دست می‌تواند راه برود.

    به مدت چند ثانیه می‌تواند بایستد.

۱۳ تا ۱۴ ماهگی

    از پله‌ها بالا می‌رود.

    بدون نیاز به کمک از روی زمین بلند شده و می‌ایستد.

    به تنهایی راه می‌رود.

    بدون گرفتن دست خود می‌تواند نشسته و بلند شود.

۱۵ تا ۱۸ ماهگی

    به طور ایستاده و با کمک دست‌های خود از پله‌ها بالا می‌رود.

    از پله‌ها پایین می‌رود. (بر روی شکم و با گذاشتن پا بر روی پله‌ی پایینی)

    می‌تواند بدود ولی زیاد زمین می‌خورد.

    می‌تواند یک توپ را به جلو شوت کند.

۲ سالگی

    به خوبی راه رفته و می‌دود.

    می‌تواند با هر دو پا و به شکل درجا به بالا بپرد.

    به تنهایی از پله‌ها بالا و پایین می‌رود.

    می‌تواند با هر دو پا به توپ ضربه بزند.

۳ سالگی

    می‌تواند به مدت چند ثانیه بر روی یک پا تعادل خود را حفظ کند.

    می‌تواند 25 تا 60 سانتیمتر به جلو بپرد.

    می‌تواند یک توپ بزرگ را بگیرد.

    می‌تواند سوار سه چرخه شود.

تا ۴ سالگی

    می‌تواند بدود و از موانع بالا برود، شروع به جست و خیز می‌کند.

    به خوبی بر روی یک پای خود لی لی می‌کند.

    می‌تواند لی لی بازی کند.

    به خوبی توپ را دریافت می‌کند.

    شروع به پشتک زدن می‌کند.

تا ۵ سالگی

    بر روی هر دو پا لی لی می‌کند و می‌تواند از روی طناب بپرد.

    می‌تواند اسکیت و شنا کند.

    می‌تواند با کمک چرخ آموزشی و یا بدون آن دوچرخه سواری کند.

    به خوبی از موانع بالا می‌رود.

بر طبق این برنامه‌ی کلی می‌توانید بفهمید که کودک شما با سرعت قابل قبول در حال رشد است. حتماً به خاطر داشته باشید که هر کودک خاص بوده و سرعت یادگیری مهارت‌ها برای هر فرد متفاوت است.

دکمه بازگشت به بالا