ضربه زدن پس از برداشتن پا از روي كلاچ پراید

دکمه بازگشت به بالا