قیمت انگشتر طلا با نگین یاقوت سرخ

  • اجتماعیقیمت انگشتر طلا با نگین یاقوت سرخ

    انگشتر نشون بله برون در کدام انگشت می اندازند؟

    انگشتر نامزدی در کدام دست انداخته می‌شود؟ برای این سوال که انگشتر یاقوت طلا نامزدی یا حلقه ازدواج راباید در کدام دست انداخت پاسخ از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد. انتخاب شما بسته به فرهنگ، مذهب و جایی که زندگی می‌کنید و یا حتی اینکه چپ دست یا راست دست باشید می‌تواند متفاوت باشد. انگشتر نامزدی در جوامع مختلف اولین بار رومی‌ها بودند که حلقه را در انگشت چهارم دست چپ انداختند، زیرا آنها باور داشتند که این انگشت آغاز رگ عشق است؛ رگی که به قلب منتهی می‌شود. عده‌ای معتقدند این انگشت به دلیل این رسم قدیمی ‌بر دیگر انگشتان ترجیح داده می‌شود كه انگشت اول (شست) را به نام پدر، انگشت دوم به نام پسر و انگشت سوم را به نام روح القدس نام گذاری كرده‌اند. بنابراین داماد پس از این كه سه انگشت را نام برد و از آن‌ها گذشت حلقه را به دست عروس می‌اندازد. این واقعیت هم وجود دارد كه فلز و سنگ یاقوت كم استقامت‌تر در انگشت و دستی قرار بگیرد كه كمتر از دیگر انگشتان استفاده و كمتر دچار صدمه و آسیب می‌شود. اما رسم کشورهای اروپای قاره‌ای، انداختن حلقه به دست راست است. البته یک استثنای تاریخی در نظام‌های سلطنتی این منطقه …

دکمه بازگشت به بالا